telephone +381 (0)11 354 71 52           fax +381 (0)11 354 87 49

Novosti

Adaptacija vodozahvata na brani "Vrutci“ na reci Đetinji u Užicu

Mart 2019.

Adaptacija vodozahvatne građevine na brani "Vrutci" je obuhvatila zamenu leptirastih zatvarača na glavnim cevovodima u vodozahvatu kojim se voda iz akumulacije "Vrutci" plasira ka postrojenju za prečišćavanje vode PPV "Petar Antonijević" u Užicu. U okviru adaptacije, ugrađena je nova kontrolerska oprema u vodozahvatnoj građevini brane za neposrednu kontrolu novih zatvarača i akviziciju tehnoloških parametara. Nova oprema je povezana sa postojećom kontrolerskom opremom u komandnom centru brane "Vrutci", gde je dodatno instalirana i nadzorna SCADA stanica za nadzor i upravljanje vodozahvatom. Za prenos podataka do ostalih komandnih centara SDNU u Užicu iskorišćena je postojeća radio-relejna mreža, posredstvom koje je objekat brane "Vrutci" i ranije bio povezan sa SDNU. Osim komandnog centra na brani "Vrutci", kontrola nad zatvaračima je moguća i iz komandno kontrolnog centra na Cerovića brdu, dok je tehnološki nadzor omogućen u svih 13 kontrolnih centara u okviru JKP "Vodovod" Užice.