telephone +381 (0)11 354 71 52           fax +381 (0)11 354 87 49

Detektori nivoa

Detektori nivoa se koriste za signalizaciju nivoa, zaštitu pumpi od rada "na suvo" i automatsko održavanje nivoa čiste ili zaprljane vode.

Uređaj se sastoji od elektronskog dela smeštenog u standardno kućište za montažu na šinu i detektorskih sondi sa kontaktnim elektrodama. Sonde se isporučuju u kućištu IP65 montiranom na postolju pogodnom za montažu. Elektrode su robustne i napravljene od Č 4574. Maksimalan iznos struje kroz tečnost čiji se nivo detektuje iznosi 0.5 mA AC, a napon između elektroda je 8 V AC tako da je bezopasan na dodir. Najveći dozvoljen otpor je 8 K. Maksimalni dozvoljeni kapacitet kabla (elektroda-elektronika) je 220 nF.

Tipovi uređaja

Novosti

Povezivanje lokacija četiri rezervoara (crpne stanice) sa centralnim sistemom za daljinski nadzor i upravljanje vodovodnim sistemom Gornjeg Milanovca
Januar 2017.

Sa poslednjim danima decembra 2016. godine, uspešno je završeno proširenje postojećeg centralnog sistema daljinskog nadzora i upravljanja vodovodnim sistemom opštine Gornji Milanovac na još četiri objekta. 

Pročitajte više
Još šest objekta u požeškom vodovodu uključeno u sistem daljinskog nadzora i upravljanja
Decembar 2016.

Postojeći sistem daljinskog nadzora i upravljanja obihvatio je šest novijih objekata vodovodne mreže u nasljema Ježevica, Mađer, Dražinovci i Jela. Ovim proširenjem obuhvaćeni su svi objekti na ovom distributivnom pravcu.

Pročitajte više
Proširenje sistema daljinskog nadzora i upravljanja u JKP "Vodovod" Užice na vodovodne objekte u gradskoj opštini Sevojno
Decembar 2016.

Postojeći sistem daljinskog nadzora i upravljanja u vodovodu u Užicu je proširen i na vodovodne objekte u gradskoj opštini Sevojno.

Pročitajte više
Sedište:
Kneza Miloša 116, 15359 Dublje
Predstavništvo:
Zrmanjska 20, 11030 Beograd   •   Tel: +381 (0)11 354 71 52, +381 (0)11 30 56 109/110/112   •   Faks: +381 (0)11 354 87 49   •   E-mail: office@elektrosistemi.co.rs