telephone +381 (0)11 354 71 52           fax +381 (0)11 354 87 49

Novosti

Integracija šest crpnih stanica otpadne vode u sistem daljinskog nadzora i upravljanja u JKP "Vodovod i kanalizacija" Pančevo

Januar 2020.

Tri kanalizacione crpne stanice za odvođenje otpadnih voda iz kanalizacione mreže prigradskog naselja Bavanište, Bavaništanski put KCS1 (slika desno), KCS2 i KCS3, uključene su u sistem daljinskog nadzora i upravljanja (SDNU) pančevačkog vodovoda, čime je omogućen njihov automatizovan rad, daljinska kontrola, kao i tehnološki i video nazor iz komandno-kontrolnog centra u objektu JKP u ulici Moše Pijade u Pančevu. Korišćenje modernih tehnologija za kontorlu i nadzor nad ovakvim objektima omogućilo je izgradnju većeg broja crpnih stanica za odvod otpadnih voda kojima se efikasno i pouzdano može upravljati iz jedinstvenog centra. Istovremeno, u Severnoj zoni grada, na putu prema naselju Jabuka, tri nove kanalizacione crpne stanice, KCS Nova 1 (slika dole), KCS Nova 2 i KCS Severna zona su takođe uključene u jedisntveni SDNU, čime je omogućena bezbednija evakuacija otpadnih voda iz ove industrijske zone i sa pravca ka naselju Jabuka.

 

Upravljanje pomenutim crpnim stanicama je potpuno automatizovano, sa mogućnošću dodatnog daljinskog ručnog komandovanja, u skladu sa dobrom inženjerskom praksom usvojenom i primenjenom i na svim ostalim KCS u pačevačkom sistemu vodosnabdevanja. Svi tehnološki parametri rada ovih objekata su stalno dostupni u komandnom centru u realnom vremenu, a kao dodatna mera tehnološke i fizičke bezbednosti objekata u okviru SDNU je aktivan i sistem video nadzora ovih objekata. Svi objekti u okviru SDNU koriste bežične tehnologije za prenos komandi, podataka i video zapisa, pri čemu većina objekata koristi bežičnu Ethernet mrežu u vlasništvu pančevačkog vodovoda, a manji deo objekata, među kojima i KCS Nova 1 i KCS Nova 2, koriste mreže u vlasništvu provajderskih kuća sa kojima JKP ima višegodišnju saradnju.