telephone +381 (0)11 354 71 52           fax +381 (0)11 354 87 49

O nama

SRPS ISO 9001:2015

ELEKTRO je specijalizovana firma za proizvodnju merno regulacione opreme, projektovanje i izradu PLC i SCADA softvera, odnosno za izvođenje upravljačko nadzornih sistema. Firma je osnovana 1991 god. i posluje u oblasti vodoprivrede, hemijske i prehrambene industrije. Realizuje sisteme od projektovanja do ugradnje i puštanja u rad na licu mesta, sa sopstvenim asortimanom proizvoda, kao i sa proizvodima renomiranih svetskih proizvođača.

Oprema sopstvene proizvodnje

Industrijski (mP) uređaji  specijalizovani za primenu u vodovodnim sistemima
Za merenje brzine i protoka u cevovodima, protoka i nivoa reka, za merenje nivoa rezervoara i jezera, padavina, pritiska ili temperature.

Uređaji automatike
Digitalni pokazivači, napojne jedinice, detektori nivoa, prenaponske zaštite, razni pretvarači signala, barijere, komunikacioni  interfejsi i dr.

Senzori i davači
Za merenje protoka: elektromagnetni merači protoka tip EMD-01 sa više modela transmitera PC 120F, PC 520F, PC 620F i PC 720F.

Merni kompleti
PIPELOG loger za dijagnostiku protoka i pritiska u cevovodima.

Merno komunikacioni ormani RO-MTK
Za svoje potrebe razvijen je tipski orman merenja i telekomunikacija sa kontrolerskom, mernom i upravljačkom opremom, što uključuje PLC, operatorski panel, zatim WLL, radio, GPRS, optičku ili drugu komunikacionu opremu, razdvojne interfejs releje, prenaponske zaštite na analognim signalima, komunikacione interfejse i sistem besprekidnog napajanja 24VDC, 3A i 12VDC, 3A sa VRLA baterijom 18Ah što omugućuje autonomiju merenja i komunikacija od 10 sati. Sva oprema u RO-MTK se napaja sa sistemom besprekidnog napajanja, uključujući i merenje protoka. Rade se i specijalni modeli sa napajanjem sa obnovljivim izvorima električne energije za udaljene lokacije bez električne mreže.

PROGRAMSKI PAKETI

MAPNetPLUS
MAPNetPLUS je Windows SCADA programski paket poslednje generacije. Programski paket je kontinualno razvijan od 1991. godine, počev od programskog paketa MAPNET za lokalni ili daljinski nadzor u realnom vremenu, prikupljanje podataka, njihov pregled i statističku obradu. Potom je sledila verzijaSNAPNet SCADA programskog paketa, koja je dodatno obezbeđivala integraciju merenja i upravljanja na nivou proizvodnih celina, sa centralizovanim interaktivnim upravljanjem i visokom autonomijom periferija. Konačno, programski paket MAPNetPLUS sadrži sve karakteristike modernih SCADA paketa, sa raznovrsnim modulima za vizualizaciju, raznim tipovima ugrađenih ili spoljnih baza podataka, modulima za generisanje izveštaja, podrškom za raznovrsne vidove komunikacija sa drugim serverima ili inteligentnom opremom itd.

Svi programski paketi su autorska svojina firme ELEKTRO.

KADROVI

Tim od sedam zaposlenih čine uglavnom diplomirani elektroinženjeri, od čega su dva magistra elektrohehnike sa višedecenijskim iskustvom u oblasti automatskog upravljanja. Zaposleni poseduju licence iz oblasti 450, 453, 352, 353.

Firma je uspostavila sistem menadžmenta kvalitetom prema standardu SRPS ISO 9001/2008 i poseduje sertifikat za oblast "Projektovanje, razvoj, inženjering i integracija sistema daljinskog nadzora i upravljanja".

Za više od 20 godina poslovanja ostvarena je dugoročna saradnja sa specijalizovanim firmama iz oblasti automatike, komunikacija i hidrotehničkih nauka, tako da firma na projektima okuplja renomirane stručnjke iz navedenih oblasti.