telephone +381 (0)11 354 71 52           fax +381 (0)11 354 87 49

Politika kvaliteta

Politika kvaliteta firme ELEKTRO zasniva se na sledećim osnovnim principima:

Sertifikat SRPS 9000:2015
Sertifikat SRPS ISO 9001:2015
 • sprovođenje i poboljšavanje sistema menadžmenta kvalitetom usaglašenog sa zahtevima standarda SRPS ISO 9001: 2015;

 • preispitivanje i pridržavanje zahteva sistema menadžmenta kvalitetom i poboljšavanje njegove efektivnosti i efikasnosti radi neprestanog napretka firme, kako od strane rukovodstva, tako i svih zaposlenih;

 • prepoznavanje, zadovoljenje i stalno proveravanje potreba, zahteva i očekivanja naših korisnika i tržišta;

 • uspostavljanje i negovanje partnerskih odnosa sa eksternim isporučiocima i svim poslovnim partnerima firme  u cilju ostvarivanja zajedničkih interesa;

 • očuvanje ugleda i prepoznatljivog  imidža firme na tržištu i u društvenom okruženju, putem poslovanja uz puno pridržavanje ugovorenih i drugih prihvaćenih obaveza, kao i putem prisustva na tržištu proizvodima i uslugama pouzdanog i garantovanog kvaliteta;

 • poslovanje uz dosledno pridržavanje svih primenjenih propisa važeće pravne regulative, domaćih i međunarodnih standarda iz oblasti delatnosti firme;

 • planiranje u svim poslovnim procesima, praćenje ostvarivanja planiranih aktivnosti, donošenje odluka na osnovu objektivnih podataka i orijentacija na poboljšavanja i inovacije uz optimizaciju troškova;

 • sistemski pristup, planiranje i primenjivanje mera za bavljenje rizicima i prilikama radi preventive i povećanja efektivnosti sistema menadžmenta kvalitetom i poboljšavanja proizvoda i usluga;

 • sistematsko upravljanje ljudskim resursima, gradnja klime saradnje i unapređenje kulture timskog rada, kao i osećaja  međusobnog poštovanja i poverenja uz osposobljavanje, obrazovanje i motivaciju zaposlenih;

 • uspostavljanje dobre interne i eksterne komunikacije kao osnove za prenošenje znanja i informacija i unapređivanje svesti zaposlenih o potrebi menadžmenta kvalitetom;

 • društveno odgovorno poslovanje i održivi razvoj sa ciljem zaštite i očuvanja životne sredine.