telephone +381 (0)11 354 71 52           fax +381 (0)11 354 87 49

Novosti

Rekonstrukcija sistema daljinskog nadzora i upravljanja u hidroforskom postrojenju HP "Stejpovića Luka" užičkog vodovoda

Decembar 2019.

Hidroforsko postrojenje HP "Stejpovića Luka" (slika desno) uključeno je u sistem daljinskog nadzora i upravljanja (SDNU) u užičkom vodovodu 2013. godine, kada je omogućena daljinska kontrola tri pumpe radi obezbeđivanja vode u višim zonama vodosnabdevanja. Zbog visokog zahtevanog pritiska na potisu ove hidropodstanice, kao i zbog povećanja energetske efikasnosti, rekonstruisana je hidromašinska oprema u objektu, koji je sada opremljen sa tri radne pumpe sa varijabilnim brojem obrtaja. Rekontrukciju hidromašniske opreme pratila je i rekonstrukcija opreme SDNU, koja je tom prilikom dopunjena i unapređena, dominantno u domenu automatske kontrole rada pumpi. 

 

Novi algoritmi automatskog rada omogućavaju finu regulaciju izlaznog pritiska manipulacijom broja obrtaja svake od tri radne pumpe. Algoritmi dodatno omogućavaju rotaciju radnih pumpi radi ujednačavanja vremena rada ili prevazilaženje havarijskih sutiacija, kao i bezudarnu (bumless) promenu broja radnih pumpi. Iz glavnog komandno-kontrolnog centra je omogućen odabir između daljinsko-ručnog i daljinsko-automatskog rada, kao i zadavanje parametara automatskog rada, pre svega željenog izlaznog pritiska. Tehnološki nadzor nad HP "Stejpovića Luka" je usklađen sa stanjem opreme nakon rekonstrukcije na svim nadzornim stanicama SDNU.