telephone +381 (0)11 354 71 52           fax +381 (0)11 354 87 49

Novosti

Integracija šest crpnih stanica otpadne vode u sistem daljinskog nadzora i upravljanja u JKP "Vodovod i kanalizacija" Pančevo


U sistem daljinskog nadzora i upravljanja (SDNU), koji u JKP "Vodovod i kanalizacija" u Pančevu funkcioniše od 2010. godine za potrebe daljinske kontrole i nadzora nad sistemom za evakuaciju otpadnih voda, uključeno je još 6 kanalizacionih crpnih stanica. Time SDNU prati širenje kanalizacione mreže sa teritorije grada Pančeva na okolna naselja i olakšava kontrolu evakuacije otpadnih voda.

Pročitajte više

Uključenje objekata crpne stanice i rezervoara CSiR "Ilijak" i rezervoara R "Ignjovići" u sistem nadzora i upravljanja u JKP "Moravac" Mrčajevci


Poslednje proširenje sistema daljinskog nadzora i upravljanja u JKP "Moravac" u Mrčajevcima obuhvatilo je dva objekta na posebnom distributivnom pravcu DP "Ilijak", čime je omogućeno da se iz jednog komandnog centra kontroliše ukupno 14 vodovodnih objekata koji snabdevaju vodom 7 naselja sa obe strane reke Zapadne Morave.

Pročitajte više

Integracija objekata na distributivnim pravcima DP Zdravčići, DP Vranjani, DP Dražinovići i DP Lopaš u sistem daljinskog nadzora i upravljanja u požeškom vodovodu


Značajno proširenje sistema daljinskog nadzora i upravljanja u požeškom vodovodu sa 10 vodovodnih objekata na distributivnim pravcima DP Zdravčići, DP Vranjani, DP Dražinovići i DP Lopaš. Dodatno je uključen i objekat rezervoara R Pilatovići, a izvršena je i modernizacija sistema besprekdinog napajanja na objektima distributivnih pravaca DP Adaševići i DP Lisište-Zoljeivna.

Pročitajte više

Uključenje izvorišta "Ćebića vrelo" i postrojenja "Živkovića vrelo" u jedinstveni sistem nadzora i upravljanja u JKP "Vodovod" Užice


Glavna izvorišta užičkog vodovoda iz vremena njegovog nastanka tridesetih godina prošlog veka, "Ćebića vrelo" i "Živkovića vrelo", ponovo su dobila na značaju u sistemu vodosnabdevanja Užica sa degradacijom kvaliteta sirove vode u akumulaciji "Vrutci". Shodno tome, izivršena je integracija ovih izvorišta u jedinstveni sistem daljinskog nadzora i upravljanja (SDNU) u JKP "Vodovod" Užice, čime su sva aktivna izvorišta u ovom vodovodu integrisana u SDNU.

Pročitajte više

Adaptacija vodozahvata na brani "Vrutci“ na reci Đetinji u Užicu


Adaptacija vodozahvatne građevine na brani "Vrutci" omogućila je daljinsku kontrolu zahvatanja vode iz akumulacije za potrebe postrojenja za prečišćavanje vode PPV "Petar Antinijević" u Užicu. U okviru adaptacije, ugrađena je nova i rekonstruisana postojeća oprema sistema daljinskog nadzora i upravljanja na brani, koja je i pre adaptacije bila uključena u sistem.

Pročitajte više

Uključenje vodovodnih objekata distributivnih pravaca DP Milićevo selo, DP Prilipac i DP Mađer-Dobrinja u sistem daljinskog nadzora i upravaljanja u JKP "Naš Dom" Požega


Završena je još jedna etapa dogradnje postojećeg sistema daljinskog nadzora i upravljanja u požeškom vodovodu, kojom su u sistem uključeni vodovodni objekti na distributivnim pravcima DP Milićevo selo, DP Prilipac i DP Mađer-Dobrinja. Time se požeški vodovod približio strateškom cilju uključenja svih vodovodnih objekata distributivne mreže u sistem daljinskog nadzora i upravljanja.

Pročitajte više

Prva faza rekonstrukcije i dogradnje postrojenja za preradu vode na Cerovića brdu - SCADA sistem u komandno kontrolnom centru


Sistem daljinskog nadzora i upravljanja u JKP "Vodovod" Užice je i pre rekonsutrkcije postrojenja za prečišćavanje vode PPV "Petar Antonijević" omogućavao tehnološki nadzor nad postrojenjem i upravljanje procesom odmuljivanja. Nakon obimne rekonstrukcije tokom druge polovine 2017. godine, tokom koje su dodate tehnološke celine bistrenja i ozonizacije, SCADA sistem je adaptiran tako da inkorporira mrežu novih PLC kontrolera koja je ugrađena u PPV tokom rekonstrukcije.

Pročitajte više