telephone +381 (0)11 354 71 52           fax +381 (0)11 354 87 49

Novosti

Proširenje sistema daljinskog nadzora i upravljanja u vodovodu Požega na objekte u okviru distributivnih pravaca Rečice-Rupeljevo i Svračkovo

Novembar 2017.

Shodno planovima JKP "Naš Dom" u Požegi, izvršeno je proširenje postojećeg sistema daljinskog nadzora i upravljanja (SDNU) vodovodnim sistemom na 6 objekata distributivnog pravca Rečice-Rupeljevo: jednu buster stanicu i pet rezervoara, od čega četiri sa pripadajućim crpnim stanicama. U hidraulličkom smilsu, distributivni pravac DP Rečice-Rupeljevo je nastavak ranijeg distributivnog sistema DP Gorobilje, koji je već integrisan u SDNU u jednoj od prvih faza njegove izgradnje. Distributivni pravac DP Svračkovo, sa jednom buster stanicom i dva rezervoara od kojih jedan sa pratećim crpnom stanicom (na slici desno), je hidraulički povezan sa distributivnim prvcem DP Rupeljevo.

 

Uključivanjem i pravca DP Svračkovo u sistem daljinskog nadzora i upravljanja, stavljen je pod tehnološki nadzor i daljinsku kontrolu kompletan hidraulički krak vodovodnog sistema koji napaja naselja Gorobilje, Rečice, Rupeljevo, Roge, Vulovići, Svračkovo i Žirave. Interesantno je da su rezervoari Vulovići i Žirave (na slici levo) opremljeni sistemima za solarno napajanje.

 

Nakon ovako značajnog proširenja, SDNU u požeškom vodovodu obuhvata oko 70% distributivnih objekata nad kojima je omogućen daljinski tehnološki nadzor, kao i daljinska ručna i automatska kontrola rada buster i crpnih stanica. Sistem daljinskog nadzora i upravljanja je opremljen i naprednim algoritmima za rad u havarijskim uslovima prekida komunikacionih linkova. Sistem je u neprekidnom 24/7 pogonu od 2007. godine.