telephone +381 (0)11 354 71 52           fax +381 (0)11 354 87 49

PDV podaci - identifikacija

Pun naziv: Bojić Dragorad PR Inženjerske delatnosti Elektro, Dublje
Skraćeni naziv: ELEKTRO

Matični broj:   51206053

Reg. br.  02451206053

Šifra delatnosti:  7120

PIB:  101440663                  

Tekući račun: 285 – 2531050000083 – 98

Sedište: 15359 Dublje, Kneza Miloša 116.

Adresa za poštu 11030 Beograd, Zrmanjska br. 20.

Tel:  011 354 71 52
Fax: 011 354 87 49
E-mail: elektro@eunet.rs

Predstavništvo: 11030 Beograd, Zrmanjska br. 20.

Tel:  011 354 71 52
Fax: 011 354 87 49
E-mail: elektro@eunet.rs
office@elektrosistemi.co.rs

Evidencioni PIB broj: 131361194 od 25.11.2004. god.