telephone +381 (0)11 354 71 52           fax +381 (0)11 354 87 49

Novosti

Uključenje objekata crpne stanice i rezervoara CSiR "Ilijak" i rezervoara R "Ignjovići" u sistem nadzora i upravljanja u JKP "Moravac" Mrčajevci

Novembar 2019.

Uključivanjem još dva objekta, crpne stanice i rezervoara CSiR "Ilijak" i rezervoara R "Ignjovići" u sistem daljinskog nadzora i upravljanja (SDNU) u JKP "Moravac" u Mrčajevcima, omogućena je kotnrola objekta za plasman vode u naselje Ilijak na levoj obali reke Zapadne Morave. Time je SDNU u Mrčajevcima obuhvatio ukupno 14 vodovodnih objekata, što je impozantan broj za ovu varošicu. Dve nezavisne vodovodne mreže pod nadležnošću JKP "Moravac" snabdevaju naselja Mrčajevce i Ilijak na levoj, odnosno Kukiće, Lipnicu, Slatinu, Zablaće i Rajac na desnoj obali reke Zapadne Morave, a SDNU omogućava da se vrši daljinski tehnološki nadzor i automatska kontrola vodosnabdevanja ovih naselja iz jedinstvenog komandno-kontorlnog centra u Mrčajevcima.

 

U objektu crpne stanice i rezervoara CSiR "Ilijak" omogućena je daljinska ručna ili automatska kontrola pumpi prema nivou u uzvodnom rezervoaru R "Ignjovići" (na slici), analogno drugim objektima istog tipa obuhvaćenim SDNU ovog vodovodnog sistema. Interesantno je da su u ovaj relativno mali sistem daljinskog nadzora i upravljanja do sada uključene tri komunikacione tehnologije, bežična Ethernet, radio relejna i GPRS, ali samo tamo gde prethodne dve nisu bile moguće ili isplative. SDNU obuhvata i nekoliko objekata koji su, u nedostatku uslova za dovođenje mrežnog napajanja električnom energijom, napojeni solarnim sistemima.