telephone +381 (0)11 354 71 52           fax +381 (0)11 354 87 49

Novosti

Uključenje objekata nalivnog sistema izvorišta Žičko polje u postojeći CSNU u Vodovodu Kraljevo

Januar 2015.

Nakon rekonstrukcije, crpna stanica CS Vodozahvat i merno-regulacioni blok (MRB) na izvorištu Žičko polje su potpuno reintegrisani u postojeći centralni sistem nadzora i upravljanja (CSNU) u vodovodnom sistemu Kraljeva. Pomenuti objekti predstavljaju deo nalivnog sistema izvorišta, koji omogućavaju povećanje njegove izdašnosti u sušnim periodima. Drugi objekti na ovom izvorištu su uključeni u CSNU još u prvoj fazi njegove instalacije, 2005. godine.

 

Na postojećem SCADA sistemu MapNet+ realizovani su zasebni ekranski prikazi novih i rekonstruisanih objekata izvorišta, tako da se vide sve relevantne veličine i signalizacije neophodne za upravljanje i nadzor nad ovim objektima, kako u lokalnom komandno-kontrolnom centru KKC Žičko polje, tako i u KKC Direkcija u centru Kraljeva. Shodno potrebama i ustaljenoj praksi kraljevačkog vodovoda, prošireni su i svi postojeći štampani izveštaji novim podacima.