telephone +381 (0)11 354 71 52           fax +381 (0)11 354 87 49

Novosti

Povezivanje izvorišta Turica u jedinstveni sistem daljinskog nadzora i upravljanja vodovodnim sistemom Užica

Jul 2017.

Izvorište pitke vode Turica u Užicu je od ranije poznato po izuzetnom kvalitetu pitke vode, ali su obilje vode iz akumulacije Vrutci i relativno visoki troškovi prepumpavanja vode sa izvorišta Turica uticali na to da se ono retko aktiviralo. Nakon prestanka korišćenja sirove vode iz akumulacije Vrutci, nastala je akutna potreba za vodom sa izvorišta Turica (slika desno), pa su revitalizovana tri reni bunara na ovom izvorištu. Konačno, uključenjem obnovljene bunarske opreme u sistem daljinskog nadzora i upravljanja (SDNU) omogućena je daljinska kontrola sva tri bunara u Turici  (slika dole) iz glavnog komandno kontrolnog centra na Cerovića brdu.

 

Za potrebe praćenja količine i kvaliteta isporučene vode Valjaonici u Sevojnu, dodatno je u nadzorni deo jedinstvenog SDNU uključen i merno-regulacioni blok Sevojno. SDNU sada obuhvata preko 50 objekata distributivne vodovodne mreže, postrojenje PPV "Petar Antonijević", tri merno-regulaciona bloka, jedinu kanalizacionu crpnu stanicu i akumulaciju Vrutci. Kompletan distributivni sistem radi neprekidno u automatizovanom režimu rada, sa integrisanim naprednim algoritmima za efikasno korišćenje resursa i za havarijske situacije. Sistem je u neprekidnom radu od 2003. godine bez zastoja.