telephone +381 (0)11 354 71 52           fax +381 (0)11 354 87 49

Novosti

Realizovan projekat revitalizacije sistema daljinskog nadzora na brani Ćelije

Februar 2014.

  

Revitalizovan je postojeći sistem nadzora nad akumulcijom Ćelije postavljanjem inovirane verzije SCADA softvera MapNet+, a i povećani su kapaciteti za prihvat signala na pratećoj kontrolerskoj opremi. Na uzvodnoj hidrološkoj mernoj stanici Ravni, na uređenom profilu, postavljeno je merenje nivoa reke Rasine prema standardima RHMZ Srbije (na slici).

 

Posretstvom servera RHMZ, merenja nivoa se prenose do kontorlnog centra na brani Ćelije. Korišćenjem VPN tunela, svi podaci sa brane se prenose do centra vodoprivrednog preduzeća VPC "Morava" iz Niša, kao i do komandnog centra postrojenja za prečišćavanje vode PPV "Majdevo" koje prerađuje vodu iz akumulacije Ćelije za vodosnabdevanje grada Kruševca.