telephone +381 (0)11 354 71 52           fax +381 (0)11 354 87 49

Novosti

Uključenje vodovodnih objekata distributivnih pravaca DP Milićevo selo, DP Prilipac i DP Mađer-Dobrinja u sistem daljinskog nadzora i upravaljanja u JKP "Naš Dom" Požega

Septembar 2018.

Poslednje proširenje sistema daljinskog nadzora i upravljanja u požeškom vodovodu obuhvatilo je objekte na distributivnim pravcima DP Milićevo selo, DP Prilipac i DP Mađer-Dobrinja. U okviru DP Milićevo selo, uključena su četiri vodovodna objekta: tri rezervoara sa crpnim stanicama Milićevo selo CSiR1, Milićevo selo CSiR2 i Milićevo selo CSiR3, kao i krajnji uzvodni rezervoar Milićevo selo R4. Na distributivnom pravcu DP Prilipac integrisani su rezervoar sa crpnom stanicom Prilipac CSiR1 i uzvodni rezervoar Prilipac R2, dok je DP Mađer-Dobrinja obuhvaćen kompletno, sa objektima rezervoara sa hidroforskim postrojenjima Jela HPiR i Dobrinja HPiR7, kao i sa rezervoarom sa crpnom stanicom Dobrinja CSiR6 (slika desno). Radi integracije objekata na distributivnom pravcu DP Mađer-Dobrinja bilo je neophodno doraditi i ranije uključeni objekat rezervoara sa crpnom stanicom Mađer CSiR4, čija jedna grupa pumpi plasira vodu ka ostalim objektima DP Mađer-Dobrinja. Kod svih objekata koji uključuju crpne stanice ugrađeni su algoritmi za automatizovan rad prema nivoima u uzvodnim rezervoarima, dok je u hidroforskim objektima omogućen potpuno automatizovan rad prema izlaznom i ulaznom pritisku. U svim ovim objektima je omogućena daljinska kontrola podesivih parametara automatskog rada, kao i daljinski ručni rad pojedinačnih pumi. U svim objektima obuhvaćenim poslednjim proširenjem SDNU aktvan je potpuni tehnološki nadzor nad parametrima plasmana i kvaliteta vode.

 

Značajno je da je u požeškom vodovodu aktiviran napredni algoritam za havarijski režim rada cprnih stanica u slučajevima dužih perioda prekida komunikacije, kojim se značajno smanjuje verovatnoća neregularnosti u vodosnabdevanju tokom ovih perioda. Poslednjim proširenjem SDNU obuhvaćeno je oko 85% objekata vodovodne distributivne mreže u Požegi. Kontrola obuhvaćenog dela sistema snabdevanja je omogućena iz komandno-kontrolnog centra Lisište, dok je preko nadzornih stanica u Direkciji JKP omogućen supervizijski nadzor.