telephone +381 (0)11 354 71 52           fax +381 (0)11 354 87 49

Novosti

Integracija regulacionih mernih mesta u gradskoj mreži Kraljeva u jedinstveni SDNU Vodovoda Kraljevo

Septembar 2015.

 

U distributivnoj vodovodnoj mreži grada Kralejva izgrađeno je 12 regulaciono-mernih mesta (RMM) za potrebe nadzora i/ili kontrole pritisaka u pojedinim segmentima gradske mreže. U okviru ovog obimnog projekta, zadatak preduzeća Elektro je bio ntegracija mernih mesta u jedisntveni SDNU kraljevačkog vodovoda, koji je inače u neprekidnoj 24/7 funkciji od sredine 2005. godine. SDNU omogućuje i daljinsku kontrolu onih mernih mesta koja su opremljena ventilima za regulaciju pritiska ili ventilima za havarijsko izolovanje mrežnih segmenata. 

 

Osim 12 novih mernih mesta, SDNU trenutno obuhvata oba postojeća izvorišta, Žičko polje i Konarevo, sa 29 aktivnih bunara i dve magistralne crpne stanice za plasman vode, kao i sve postojeće distibutivne objekte vodovodnog sistema. Slika prikazuje detalj sa jednog od prikaza SCADA softvera sa osnovnim podacima sa RMM8 - Zelena gora bb.