telephone +381 (0)11 354 71 52           fax +381 (0)11 354 87 49

Novosti

Uključenje novih objekata u postojeći sistem daljinskog nadzora i upravljanja u vodovodnom sistemu Gornjeg Milanovca

Oktobar 2017.

Postojeći sistem daljinskog nadzora i upravljanja (SDNU) u vodovodnom sistemu Gornjeg Milanovca je sredinom oktobra 2017. proširen na još 5 objekata, shodno njihovom značaju u sistemu vodosnabdevanja i planovima razvoja komunalnog preduzeća JKP "Gornji Milanovac". Obuhvaćena su dva objekta na distributivnom pravcu DP Branetići, buster stanica BS Ljevaja i hidroforsko postroje sa rezervoarom HPiR Donji Branetići (slika dole), buster stanica BS Savići na istoimenom distributivnom pravcu, rezervoar R Tursko brdo na distributivnom pravcu DP Grobnice, kao i merna stanica MS Tunel za praćenje proizvodnje vode u Brezanskom delu sistema vodosnabdevanja.

Na objektima buster i hidroforskih stanica omogućeno je daljinsko ručno i automatsko upravljanje pumpama, dok je na svim novouključenim objektima omogućen daljinski tehnološki nadzor. Za razliku od ostalih pomenutih objekata, rezervoar R Tursko brdo nije imao nogućnost mrežnog napajanja, pa se oprema SDNU na ovom objektu napaja preko sistema solarnog napajanja (slika desno, puštanje objekta u rad), što je prvi takav objekat u vodovodnom sistemu Gornjeg Milanovca.

 

Najnovijim proširenjem sistema daljinskog nadzora i upravljanja obuhvaćena je trećina postojećih objekata distributivne mreže, tako da su njihova kontrola i tehnološki nadzor u potpunosti omogućeni iz komadno kontrolnog centra gornjemilanovačkog vodovoda. Zahvaljujući mogućnosti razmene podataka između SDNU i Web servera JKP, osnovni tehnološki nadzor je dostupan i preko interneta i mobilnih platformi, ali samo za autorizovane korisnike.