telephone +381 (0)11 354 71 52           fax +381 (0)11 354 87 49

Novosti

Povezivanje lokacija četiri rezervoara (crpne stanice) sa centralnim sistemom za daljinski nadzor i upravljanje vodovodnim sistemom Gornjeg Milanovca

Januar 2017.

 

U okviru redovnih planova, javno komunalno preduzeće "Gornji Milanovac" je pokrenulo još jedno proširenje postojećeg centralnog sistema daljinskog nadzora i upravljanja (SDNU) na još četiri objekta distributivne vodovodne mreže. U pitanju su rezervoari sa pratećim crpnim stanicama na lokacijama Ljutovnica, Nevade i Brusnica, kao i rezervoar sa hidropodstanicom na lokaciji Mekote (na slici desno).

 

Postojeći SDNU u gornjemilanovačkom vodovdu je instaliran 2012. godine. Do sada je u više navrata vršeno proširenje sistema na nove objekte distributivne mreže, tokom kojih je SDNU je preuzeo i stari sistem nadzora, originalno zasnovan na Web pristupu i GPRS tehnologiji prenosa podataka. Novi objekti se povezuju u SDNU uglavnom preko bežičnih Ethernet tehnologija i namenske korporativne WLL mreže, koju stručno osoblje JKP "Gornji Milanovac" planski razvija.

 

 

Za sada, SDNU obuhvata oko četvrtine od postojećih šezdesetak objekata distributivne vodovodne mreže, čiji broj jasno govori o razuđenosti sistema i relativno velikom konzumnom području. Na slici iznad je detalj jednog od prikaza objekta na lokaciji Mekote, preuzetom iz SCADA softvera u komandnom centru vodovodnog sistema Gornjeg Milanovca.