telephone +381 (0)11 354 71 52           fax +381 (0)11 354 87 49

Novosti

Proširenje sistema daljinskog nadzora i upravljanja u JKP "Vodovod Kruševac" objektima na distributivnim pravcima DP Srnje i DP Kamenare

Avgust 2019.

U poslednjim danima avgusta 2019. izvršeno je puštanje u rad proširenja sistema daljinskog nadzora i upravljanja (SDNU), kojim je ovaj sistem obuhvatio četiri nova objekta na distributivnom pravcu DP Srnje, pumpnu stanicu PS "Srnje 1", pumpnu stanicu i rezervoar PSiR "Krvavica-Padež", pumpnu stanicu i rezervoar PSiR "Srnje 2" i rezervoar R "Srnje 2", kao i dva objekta na distributivnom pravcu DP Kamenare, pumpnu stanicu PS "Kamenare" i uzvodni rezervoar R "Kamenare" (slika desno). Oba distributivna pravca obuhvaćena najnovijim proširenjem su u prekomoravskom podsistemu kruševačkog vodovoda.

 

Kao i u svim pumpnim stanicama koje su već deo SDNU, i u pomenutim je omogućena daljinska ručna i automatsko kontrola pumpi prema nivoima u uzvodnim rezervoarima. Komandovanje je omogućeno iz tri komandna centra u kruševačkom vodovodu, dok je tahnološki nadzor obezbeđen na svim SCADA nadzornim stanicama na lokacijama Direkcije JKP, KKC Bagdala i KKC Lipovac. Interesantno je da su pri poslednjem proširenju SDNU korišćene tri komunikacione tehnologije za povezivanje objekata sa distributivnih pravaca DP Srnje i DP Kamenare, radio-relejna (slika desno), bežična Ethernet i GRPS preko provajderskih GSM mreža, shodno lokacijama i postojećim komunikacionim vezama SDNU.

 

Aktuelni sistem daljinskog nadzora i upravljanja funkcioniše bez prekida u kruševačkom vodovodu od 2008. godine. Najnovije proširenje sistema je u skladu sa strategijom JKP o uključenju svih objekata distributivne vodovodne mreže u SDNU.