telephone +381 (0)11 354 71 52           fax +381 (0)11 354 87 49

Novosti

Proširenje sistema daljinskog nadzora i upravljanja u čačanskom vodovodu na objekte distributivnog sistema Trnava

Jun 2017.

Novi distributivni pravac Trnava snabdeva pitkom vodom istoimeno naselje na desnoj obali Zapadne Morave, jugoistočno od Čačka. Sastoji se od dva objekta, buster stanice "Trnava CS1" i uzvodnog rezervoara "Trnava R2". Sistem daljinskog nadzora i upravljanja (SDNU) prati razvoj distributivne mreže, tako da su od nedavno oba objekta obuhvaćena njime, čime je omogućen daljinski tehnološki nadzor, kao i daljinska ručna ili automatska kontrola rada pumpi u buster stanici radi održavanja nivoa u uzvodnom rezervoaru u podesivim granicama.

 

 

Nakon ovog proširenja, SDNU u čačanskom vodovodu obuhvata praktično sve postojeće objekte vodovodnog i kanalizacionog sistema. Omogućava tehnološki nadzor i kontrolu, ručnu i automatsku, svih objekata iz glavnog komandnog centra u postrojenju "Beljina", kao i tehnološki nadzor iz još nekoliko nadzornih centara na teritoriji grada.