telephone +381 (0)11 354 71 52           fax +381 (0)11 354 87 49

Novosti

Integracija objekata na distributivnim pravcima DP Zdravčići, DP Vranjani, DP Dražinovići i DP Lopaš u sistem daljinskog nadzora i upravljanja u požeškom vodovodu

Novembar 2019.

Tokom leta i jeseni 2019. godine izvršeno je značajno proširenje sistema daljinskog nadzora i upravljanja (SDNU) vodovodnim sistemom u JKP "Naš Dom" u Požegi. Proširenjem su obuhvaćena po tri objekta na distributivnim pravcima DP Zdravčići i DP Dražinovići: pumpne stanice sa rezervoarima Zdravčići PSiR1 i Zdravčići PSiR2, rezervoari Zdravčići R3, Dražinovići R5 i Dražinovići R6 kao i buster stanica Dražinovići BS, dok su po dva objekta uključena na distributivnim pravcima DP Vranjani, i DP Lopaš, pumpna stanica sa rezervoarom Vranjani PSiR1 (slika desno) i rezervoar Vranjani R2, odnosno, pumpna stanica sa rezervoarom Lopaš PSiR1 i hidroforsko pstrojenje sa rezervoarom Lopaš HPiR2. Time su sva četiri pomenuta distributivna pravca kompletno integrisana u SDNU požeškog vodovoda. Dodatno, u okviru ovog proširenja je u sistem dalinskog nadzora uključen i samostalni rezervoar R Pilatovići.

 

U objektima pumpnih i buster stanica omogućen je automatski rad pumpi prema nivoima uzvodnih rezervoara, uz primenu naprednih algoritama za rad u havarijskim uslovima dužih prekida komunikacionih linkova. Takođe je obezbeđeno i daljinsko ručno komandovanje kod svih objekata sa motornim pogonima, dok je potpuni tehnološki nadzor aktiviran na svim objektima obuhvaćenim ovim proširenjem. Za komunikaciono povezivanje novouključenih objekata u SDNU korišćene su radio-relejne veze i provajderske GSM mreže, a na objektima na kojima nije bilo uslova za priključenje na mrežno napajanje, korišćeni su sistemi solarnog napajanja električnom energijom (slika desno, Zdravčići R3).

 

Najnovije proširenje SDNU bilo je prilika i za inoviranje ranije ugrađene opreme SDNU. Naime, na objektima distributivnih pravaca DP Adaševići i DP Lisište-Zoljevina, koji su uključeni u sistem još 2010., odnosno 2011. godine, zamenjeni su stari sistemi besprekidnog napajanja modernijim i efikasnijim.