telephone +381 (0)11 354 71 52           fax +381 (0)11 354 87 49

Novosti

Proširenje sistema daljinskog nadzora i upravljanja u JKP "Vodovod" Užice na vodovodne objekte u gradskoj opštini Sevojno

Decembar 2016.

 

Najnovijim proširenjima, sistem daljinskog nadzora i upravljanja (SDNU) je obuhvatio i objekte na teritoriji opštine Sevojno, koji inače snabdevaju ovo naselje vodom iz gradskog vodovoda Užice. U pitanju su objekti: hidropodstanica Zagorčići, hidropodstanica u ulici Generala Aračića (na slici desno), manja crpna stanica u ulici Majke Jevrosime i rezervoar koji ova crpna stanica snabdeva vodom. Ovim proširenjima je obezbeđen tehnološki nadzor i daljinsko (ručno ili automatsko) komandovanje opremom u pobrojanim objektima iz centra u postrojenju PPV Cerovića brdo. Na slici levo je detalj jednog od prikaza na nadzornim softverima kojima se kontroliše hidropodstanica u ulici Generala Aračića.

 

 

Inače, SDNU u užičkom vodovodu do sada obuhvata 47 objekata distributivne vodovodne mreže (rezervoara, crpnih stanica, buster stanica i hidropodstanica), postrojenje PPV Cerovića brdo, dva merno-regulaciona bloka, jedinu kanalizacionu crpnu stanicu, kao i akumulaciju Vrutci. Kompletan distributivni sistem radi u automatizovanom režimu rada, sa integrisanim naprednim algoritmima za efikasno korišćenje resursa i havarijske situacije. U sebe uključuje nekoliko vrsta komunikacionih tehnologija: radio-relejnu, kablovski prenos, Ethernet tehnologije, kao i GPRS tehnologiju gde je to tehno-ekonomski opravdano. Sistem se prati i kontroliše iz jedinstvenog komandnog centra na postrojenju za prečišćavanje vode PPV Cerovića brdo, a nadzire iz još desetak centara u vodovodu. Sistem je u neprekidnom radu od 2003. godine bez zastoja.