telephone +381 (0)11 354 71 52           fax +381 (0)11 354 87 49

Novosti

Završetak druge faze integracije objekata regionalnog sistema vodosnabdevanja u SDNU Vodovoda Kruševac

Decembar 2015.

 

Druga faza završava integraciju merno-regulacionog bloka MRB Lipovac i rezervoara Lipovac u jedinstveni sistem daljinskog nadzora i upravljanja (SDNU) u JKP Vodovod Kruševac. MRB Lipovac i istoimeni rezervoar predstavljaju klučne objekte budućeg regionalnog sistema za snabdevanje grada Kruševca i opština Ćićevac, Stalać i Varvarin. Integracija podrazumeva ne samo nadzor već i efektivnu daljinsku kontrolu svih regulacionih i pratećih ventila u ovim objektima, čime se postavlja osnov hidrauličke kontrole budućeg regionalnog sistema, bez koje sistem nije upotrebljiv.

 

 

 

Detalj sa jednog od prikaza u SCADA softverima kojima se omogućuje daljinska kontrola ukupno 10 ventila za raspodelu pitke vode u MRB Lipovac.