telephone +381 (0)11 354 71 52           fax +381 (0)11 354 87 49

Novosti

Druga faza rekonstrukcije i dogradnje postrojenja za prečišćavanje vode na Cerovića brdu - SCADA sistem u komandno kontrolnom centru

Mart 2019.

Druga faza rekonstrukcije i dogradnje postrojenja za prečišćavanje vode PPV "Petar Antonijević" u Užicu (slika desno) je obuhvatila izgradnju osam novih filtera sa granulisanim aktivnim ugljem (GAU) za prečišćavanje vode. U okviru ovog posla, "Elektro" je angažovan da kao podizvođač izvrši integraciju novougrađene kontrolerske opreme za automatizovano upravljanje GAU filterima u jedinstveni SCADA sistem. Time je, zajedno sa kolegama iz drugih preduzeća, završen obiman posao na rekonstrukciji PPV "Petar Antonijević" i osavremenjavanju tehnološke linije za prečišćavanje vode za potrebe Užica.

 

Specifičnost ove integracije je u tome što je postojeći sistem daljinskog nadzora i upravljanja (SDNU), koji predstavlja SCADA sistem u širem smislu, obuhvatao kompletnu distributivnu mrežu užičkog vodovoda i pre rekonstrukcije PPV "Petar Antonijević", zatim objekte od ključnog značaja za kontrolu dotoka sitove vode u PPV i plasman prečišćene vode u prvu visinsku zonu, kao i sva tehnološka merenja parametara sirove i prečišćene vode u PPV. Tokom ove i prethodne faze rekonstrukcije PPV, u SDNU je dodatno integisana nezavisna mreže kontrolera instaliranih za kontrolu nove opreme u postrojenju, tako da je preko  SCADA servera i nadzornih stanica omogućen tehnološki nadzor i kontrola sve novougrađene opreme u PPV. Pri tome je očuvana funkcionalnost SDNU nad objektima za kontrolu dotoka sirove i plasman prečišćene vode u prvu visinsku zonu, kao i u delu tehnoloških merenja parametara vode, gde je većina merne opreme obnovljena u sklopu rekonstrukcije. Funkcionalnost SDNU nad objektima distributivne mreže, koja obuhavata automatsku kontrolu rada crpnih stanica i napredne algoritme za uštedu troškova električne energije i havarijski režim rada, nije narušena.