telephone +381 (0)11 354 71 52           fax +381 (0)11 354 87 49

Novosti

Proširenje sistema daljinskog nadzora i upravljanja u JKP "Vodovod" Čačak

Jun 2016.

 

Postojeći sistem daljinskog nadzora i upravljanja (SDNU) u čačanskom vodovodu je instaliran 2000. godine. Nakon niza proširenja, danas pokriva 44 rezervoara i/ili crpne stanice vodovodne distributivne mreže, 19 aktivnih bunara na izvorištima Prijevor i Beljina, postrojenje Beljina sa obe glavne crpne stanice, 12 crpnih stanica kanalizacione mreže, jednu mernu stanicu na kolektorima otpadne vode, kao i branu i akumulaciju Parmenac. Osim potpunog tehnološkog nadzora, sistem omogućava i daljinsko ručno i/ili automatsko komandovanje svim crpnim stanicama vodovodne distributivne mreže i kanalizacione mreže. Kompletnim sistemom se upravlja iz jedinstvenog komandnog centra u postrojenju Beljina (na slici desno). 

 

 

Nakon dogradnje nove crpne stanice uz već postojeći rezervoar Pridvorica, najnovijim proširenjem SDNU je i ova crpna stanica stavljena pod punu daljinsku kontrolu. Dodatno, proširenje je obuhvatilo i potpunu automatizaciju rada 14 bunara na izvorištu Prijevor i 5 bunara na izvorištu Beljina, koji su do sada bili u daljinsko-ručnom režimu rada. Na slici levo se nalazi jedan od prikaza na lokalnom panelu u crpnoj stanici F-II u postrojenju Beljina.