telephone +381 (0)11 354 71 52           fax +381 (0)11 354 87 49

Novosti

Rekonstrukcija nadzorno-upravljačkog sistema na PPV "Tabanović" u JKP "Vodovod Šabac"

Decembar 2016.

 

Rekonstrukcija sistema daljinskog nadzora i upravljanja na postrojenju za prečišćavanje vode PPV "Tabanović" (na slici desno) obuhvatila je revitalizaciju svih nadzornih funkcija, funkcija daljinsko-ručnog upravljanja, kao i funkcije potpuno automatizovanog rada izvorišta "Tabanović" i glavne crpne stanice na istoimenom postrojenju.

 

Rekonstrukcija je uključila i proširenje mreže programibilnih logičkih kontrolera novim Master PLC-om, kao i zamenu SCADA sistema.

 

 

Radovima su obuhvaćene i osnovne nadzorne funkcije na postrojenju PPV "Mali Zabran", a postavljeni SCADA softveri obezbeđuju efikasnu razmenu tehnoloških informacija između dva postrojenja PPV "Tabanović" i PPV "Mali Zabran". U sistem je uključen i objekat glavnog gradskog rezervoara na vodotornju "Letnjikovac", što je zahtevalo i formiranje odgovarajuće komunikacione mreže za povezivanje nove programibilne kontrolerske opreme i SCADA nadzornih stanica. Na slici levo je detalj sa jednog od prikaza SCADA softvera, instaliranih u pomenutim postrojenjima. 

 

Shodno investicionim zahtevima, postavljeni sistem dozvoljava proširenja na druge objekte vodovodne mreže i predstavlja dobru osnovu za formiranje jedinstvenog sistema nadzora i upravljanja u šabačkom vodovodu.