telephone +381 (0)11 354 71 52           fax +381 (0)11 354 87 49

Novosti

Uključenje objekata distributivne mreže na pravcu Mojsinje - Donja Trepča u sistem daljinskog nadzora i upravljanja u JKP "Vodovod" Čačak

Jul 2018.

Sa prvim danima jula 2018. završena je integracija objekata na distributivnom pravcu vodosnabdevanja Mojsinje - Donja Trepča u postojeći sistem daljinskog nadzora i upravljanja (SDNU). Uključeni su hidraulički povezani objekti crpne stanice i rezervoara Mojsinje CSiR1, crpne stanice i rezervoara Donja Trepča CSiR2, rezervoara Donja Trepča R3.1 (slika desno), crpne stanice i rezervoara Donja Trepča CSiR3.2 i rezervoara Donja Trepča R4. Svi objekti osim rezervoara Donja Trepča R4 povezani su u postojeću radio-relejnu računarsku mrežu SDNU, dok je objekat rezervoara Donja Trepča R4 u mrežu SDNU uključen preko GSM provajderske mreže. U objektima koji u svom sastavu imaju crpne stanice obezbeđena je daljinska ručna i automatska kontrola pumpi prema nivoima vode u uzvodnim rezervoarima, dok je tehnološki nadzor obezbeđen u svim pomenutim objektima. Zbog nedostatka uslova za dovođenje mrežnog napajanja, SDNU oprema u objektu rezervoara Donja Trepča R4 koristi solarno napajanje, što je ujedno i prvi takav objekat u okviru čačanskog vodovoda.

 

Sistem daljinskog nadzora i upravljanja u JKP "Vodovod" Čačak je aktiviran 2000. godine i od tada radi bez prekida. Nakon niza proširenja, shodno širenju distributivne mreže JKP, sada obuhvata 53 objekta i oba izvorišta u distributivnoj mreži pijaće vode i 15 objekata u kanalizacionom sistemu. Osim glavnog komandno-kontrolnog centra u Beljini, postoje još 4 nadzorne stanice u postrojenju Beljina i u Direkciji JKP preko kojih je omogućen neprekidan tehnološki nadzor nad kompletnim sistemom vodosnabdevanja.