telephone +381 (0)11 354 71 52           fax +381 (0)11 354 87 49

Novosti

Realizacija projekta SDNU vodovodnim sistemom Valjeva – III faza

Februar 2015.

U prvoj etapi III faze realizacije sistema daljinskog nadzora i upravljanja (SDNU) vodovodnim sistemom Valjeva uključeni su objekti na distributivnom pravcu "Peti puk".  U toku je realizacija drugog dela ove faze kojom će biti obuhvaćeni objekti na distributivnim pravcima "Bair-Popare" i "Janka Jankovića-Radino brdo". 

 

U crpnoj stanici "Peti puk" (na slici) i istoimenom uzvodnom rezervoaru je izvršeno prilagođenje postojeće i instalacija nove merne i upravljačke opreme radi integeracije ovih objekata u postojeći SDNU. U nadzorni sistem su implementirane neophodne komunikacione i kontrolne funkcije, kao i novi ekranski prikazi i štampani izveštaji, čime je omogućen pregled svih relevantnih podataka i neposredno izdavanje komandi izvršnim organima na ovom distributivnom pravcu.

 

Prema standardnim procedurama održana je obuka radnika dispečerske službe i ostalog tehničkog kadra za korišćenje, održavanje i administriranje SDNU.