telephone +381 (0)11 354 71 52           fax +381 (0)11 354 87 49

Novosti

Završena prva faza integracije objekata regionalnog sistema vodosnabdevanja u SDNU Vodovoda Kruševac

Decembar 2014.

Nakon revitalizacije merno-regulacionog bloka MRB Lipovac (na slici) i izgradnje novog glavnog rezervoara R Lipovac na magistralnom cevovodu DN1000, od postrojenja za prečišćavnje vode PPV Majdevo do grada Kruševca, završena je i prva faza integracije ovih objekata u postojeći sistem daljinskog nadzora i upravljanja (SDNU) kruševačkog vodovoda. Nedavno završenim proširenjem magistralnog cevovoda do opština Ćićevac, Stalać i Varvarin, ovaj regionalni sistem vodosnabdevanja dobio je na značaju. Postojeći sistem daljinskog nadzora i upravljanja, koji u kruševačkom vodovodu funkcioniše od 2007. godine, sada treba da obuhvati i objekte regionalnog sistema, kako bi omogućio nesmetan i ekonomičan plasman vode. 

 

U okviru prve faze izvršeno je infrastrukturno proširenje komunikacione mreže SDNU na potezu Direkcija - rezervoar Bagdala - Lipovac, proširenje kapaciteta glavnog PLC kontrolera, kao i inoviranje verzije SCADA softvera MapNet+ i softvera glavnog kontrolera, tako da se omogući nesmetana integarcija budućih objekata regionalnog sistema. Funkcije kontrolno-komandnog centra Bagdala su ovom prilikom proširene na kompletan sistem vodosnabdevanja obuhvaćen SDNU-om.