telephone +381 (0)11 354 71 52           fax +381 (0)11 354 87 49

Novosti

Rekonstrukcija postojećeg sistema daljinskog nadzora i upravljanja u buster stanici BS "Beranovac"

Oktobar 2019.

Buster stanica BS "Beranovac" u kraljevačkom vodovodu (slika desno) omogućava punjenje glavnog gradskog rezervoara R "Šumice",  a u okviru nje se nalazi i regulacioni blok kojim se kontroliše plasman vode ka gružanskom cevovodu i ka glavnom gradskom rezervoaru R "Šumice". Zbog svog značaja, buster stanica je uključena u sistem daljinskog nadzora i upravljanja u kraljevačkom vodovodu još 2007. godine. Sa stabilizacijom glavnih izvorišta vode i povećanjem količine raspoložive vode, otvorila se mogućnost plasmana vode ka gružanskom cevovodu, zbog čega je regulacioni blok BS "Beranovac" rekonstruisan, inoviranjem postojeći ventila novim sa elektromotornim pogonima. Rekonstrukciju hidromašinske opreme (slika dole) pratila je i rekonsturkcija SDNU u delu upravljanja sa tri nova ventila. Sada je omogućena daljinska kontrola sva tri ventila iz glavnog komandno kontrolnog centra u Direkciji JKP, kao i iz komandno kontrolnog centra u objektu rezervoara R "Šumice".

 

Inače, izgradnja sistema daljinskog nadzora i upravljanja u JKP "Vodovod" Kraljevo započeta je 2005. i oda tada se nastavljala fazno. Sistem je do danas obuhvatio praktično sve objekte vodovodne mreže, a kontrola je omogućena iz komandno kontrolnih centara u Direkciji JKP, na izvorištima "Žičko polje" i "Konarevo", kao i u komandnom centru rezervoara "Šumice". Nadzor nad vodovdnim sistemom je omogućen i preko nekoliko dodatnih nadzornih stanica u Direkciji JKP.