telephone +381 (0)11 354 71 52           fax +381 (0)11 354 87 49

Novosti

Rekonstrukcija sistema daljinskog nadzora i upravljanja užičkog vodovoda na objektima izvorišta i crpne stanice "Protina ćuprija" i rezervoara "Gradina"

Septembar 2018.

Objekti crpne stanice "Protina ćuprija" (slika desno) i rezervoara "Gradina" nominalno pripadaju čajetinskom vodovodu, ali su stavljeni pod tehnički nadzor i kontrolu JKP "Vodovod" Užice u onom delu u kojima se njima vrši napajanje vodom dela užičke opštine. Prilikom izgradnje objekata u njih je ugrađen nezavisni sistem nadzora za potrebe čajetinskog vodovoda, koji se konceptualno nije uklapao u prihvaćene standarde sistema daljinskog nadzora i upravljanja užičkog vodovoda. Rekonstrukcija sistema daljinskog nadzora i upravljanja u ova dva objekta, koja je obavljena tokom leta 2018. godine, obuhvatila je zamenu sistema besprekidnog napajanja novim sa znatno dužom autonomijom. Takođe je izvršeno i prilagođenje ormana posebne grupe pumpi u crpnoj stanici "Protina ćuprija" za prepumpavanje prečišćene vode u rezervoar "Gradina", kako bi se omogućilo potpuno daljinsko upravljanje ovim pumpama i obezbedili uobičajeni signali statusa pumpi. Konačno, izvršena je i rekonstrukcija ugrađenih softvera u postojeće kontrolere u oba objekta, kako bi se obezbedila daljinska ručna i automatska kontrola na način uobičajen u užičkom vodovodu, sa podesivim granicama prepumpavanja i zaštite crpilišta.

 

Tokom rekonstrukcije je vođeno računa da se očuva funkcionalnost softvera i opreme koji omogućavaju nadzor nad delom objekta "Protina ćuprija" nad kojim nadležnost ima vodovod opštine Čajetina. U pogledu komunikacionih veza, iz originalne izvedbe sistema nadzora nasleđen je način prenosa preko GSM provajderske mreže, pa je shodno tome dograđena i komunikaciona oprema u užičkom komandno-kontrolnom centru na Cerovića brdu.