telephone +381 (0)11 354 71 52           fax +381 (0)11 354 87 49

Novosti

Prva faza rekonstrukcije i dogradnje postrojenja za preradu vode na Cerovića brdu - SCADA sistem u komandno kontrolnom centru

Februar 2018.

Postojeći sistem daljinskog nadzora i upravljanja (SDNU) u užičkom vodovodu je i pre rekonstrukcije postrojenja za prečišćavanje vode PPV "Petar Antionijević" omogućavao nadzor nad postrojenjem i upravljanje procesom odmuljivanja taložnika. Još značajnije, SDNU je uključivao merno-regulacioni blok "TM16" (deo SCADA prikaza na slici desno) za kontrolu dotoka sirove vode u PPV, kao i kontrolu glavne crpne stanice u PPV za plasman prečišćene vode u prvu visinsku zonu.

 

Rekonstrukcija PPV obuhvatila je zamenu upravljačke opreme na taložnicima, peščanim filterima, u pumpno-kompresorskoj i trafo stanici, kompletno su dograđeni pogoni bistrenja i ozonizacije (SCADA prikaz na slici dole), a u okviru rekonstrukcije je ugrađena i sva kontrolerska oprema koja je omogućila lokalnu kontrolu pojedinih celina. Na zahtev korisnika, "Elektro" je kao podizvođač izvršio integraciju sve nove kontrolerske opreme u postojeći SCADA sistem, koji je tom prilikom dograđen novim nadzornim stanicama, tako da je putem njih sada moguć daljinski nadzor i upravljanje svim rekonstruisanim i dograđenim tehnološkim celinama prečišćavanja vode. Pri tome je zadržana funkcionalnost postojećeg SDNU u pogledu kontrole i nadzora nad dotokom sirove vode u PPV i plasmanom prečišćene vode iz PPV ka prvoj visinskoj zoni. Takođe je očuvana i kompletna funkcionalnost SDNU nad distributivnim delom sistema vodosnabdevanja.