telephone +381 (0)11 354 71 52           fax +381 (0)11 354 87 49

Novosti

Uključenje objekata crpnih stanca CS "Bair" i CS "Janko Janković" u sistem daljinskog nadzora i upravljanja u JKP "Vodovod Valjevo"

April 2018.

Integracija objekata na distributvnim pravcima DP"Bair" i DP "Janko Janković-Radino brdo" u postojeći sistem daljinskog nadzora i upravljanja (SDNU) nije mogla biti kompletirana pre završetka građevinske i hiromašinske rekonstrukcije objekata crpnih stanica CS "Janko Janković" (slika desno) i CS "Bair" (slika dole), koja je bila uslovljena sve lošijim stanjem opreme u objektima. Nakon završetka rekonstrukcije krajem 2017. godine stvoreni su uslovi za nastavak procesa uključivanja pomenutih objekata u SDNU. Tokom integracije ovih objekata prevaziđeni su problemi nastali promenom hidromašinske i prateće energetske opreme u odnosu na stanje u trenutku kada je proces integracije u SDNU započeo, i to dogradnjom kontrolerske i merne opreme, kao i softvera koji efektivno upravljaju radom ovih crpnih stanica. Ugrađena oprema i softveri sada omogućavaju automatski rad pumpi prema nivoima uzvodnih rezervoara, a iz komandno kontrolnog centra valjevskog vodovoda može se u potpunosti daljinski kontrolisati rad pumpi, uz kompletan tehnološki nadzor svih relevantnih parmetara vodosnabdevanja u ovim objektima.

 

 

Poslednjim proširenjem sistema daljinskog nadzora i upravljanja vodovodnog sistema Valjeva nastavlja se efektivno njegova etapna realizacija. Inače, izgradnja sistema daljinskog nadzora i upravljanja u JKP "Vodovod Valjevo" je započela 2013. godine i od tada se nastavlja u fazama, shodno mogućnostima i potrebama JKP. U dosadašnjim fazama u sistem daljinskog nadzora i upravljanja je uključeno oko polovine objekata distributivne vodovodne mreže.