telephone +381 (0)11 354 71 52           fax +381 (0)11 354 87 49

Novosti

Proširenje sistema daljinskog nadzora i upravljanja na dve crpne stanice otpadne vode Konjevići II i Konjevići VI u sistemu vodosnabdevanja grada Čačka

Jun 2018.

Sistem daljinskog nadzora i upravljanja (SDNU) u čačanskom sistemu vodosnabdevanja funkcioniše od 2000. godine i do danas obuhvata sve objekte u distributvnoj mreži pijaće vode. Počev od 2008. godine u sistem se uključuju i kanalizacione crpne stanice za evakuaciju otpadnih voda. Poslednje proširenje ovog dela sistema završeno je tokom juna 2018. nakon što su u SDNU uključene kanalizacione crpne stanice KCS Konjevići II i KCS Konjevići VI (slika desno), tako da u ovom trenutku sistem daljinskog nadzora i upravljanja uključuje 14 kanalizacionih crpnih stanica i jedno merno mesto za kontorlu količine otpadnih voda. Sve kanalizacione stanice su opremljene tako da mogu samostalno i potpuno automatizovano da evakuišu prikupljenu otpadnu vodu, pri čemu se njihov rad može dodatno da kontroliše i daljinski iz komandno-kontrolnog centra u Beljini, uz stalni tehološki nadzor svih objekata kanalizacionog sistema.

 

Deo SDNU za nadzor i upravljanje kanalizacionim delom sistema vodosnabdevanja je komunikaciono objedinjen sa delom za kontrolu distribucije pijaće vode, tako da se kontrola plasmana pijaće i otvođenja otpadne vode kontroliše i nadzire iz istih kontrolno-komandnih centara u prostorijama JKP na teritoriji grada Čačka.