telephone +381 (0)11 354 71 52           fax +381 (0)11 354 87 49

Novosti

Uključenje izvorišta "Ćebića vrelo" i postrojenja "Živkovića vrelo" u jedinstveni sistem nadzora i upravljanja u JKP "Vodovod" Užice

Jun 2019.

Sa pogoršanjem kvaliteta sirove vode iz akumulacije "Vrutci", stara izvorišta "Ćebića vrelo" (slika desno) i "Živkovića vrelo" (slika dole, autor forografije D.Jeremić) su dobila na značaju. Mini postrojenje za prečišćavanje vode, opremljeno flokulatorima i brzim peščanim filterima, smešteno je u blizini "Živkovića vrela" i prerađuje vodu sa istomenog izvorišta, kao i iz izvorišta "Ćebića vrelo", odakle se voda prepumpava do mini postrojenja. Izvorište "Ćebića vrelo" je opremljeno kaptažom i crpnom stanicom za prepumpavanje vode do sabirnog rezervoara na lokaciji Živkovića vrelo, odakle se voda plasira ka mini postrojenju. Prečišćena voda se isporučuje u vodovodnu mrežu naselja Krčagovo. S obzirom na relativno mali kapacitet u odnosu na postrojenje za prečišćavanje vode na Cerovića brdu i izvorište Turica, dva razmatrana izvorišta do sada nisu bila uključena u sistem daljinskog nadzora i upravljanja.

 

Poslednjim proširenjem SDNU, koje je završano krajem juna 2019. godine, izvorišta su uključena u jedinstveni sistem nadzora i upravljanja, čime je omogućena kontrola prepumpavanja vode iz izvorišta "Ćebića vrelo" do sabirnog rezervoara mini postrojenja na lokaciji Živkovića vrela. Nova SCADA nadzorna stanica u objektu mini postrojenja omogućava ručni i automatski režim upravljanja pumpama u crpnoj stanici izvorišta "Ćebića vrelo". Dodatno, istu mogućnost imaju i nadzorne stanice distributivnog dela vodovodnog sistema u glavnom komandno-kontorlnom centru na Cerovića brdu. Funkcije kompletnog tehnološkog nadzora nad oba izvorišta i mini postrojenejm imaju sve nadzorne stanice u distributivnog dela SDNU, raspoređene na 13 lokacija u okviru JKP.