telephone +381 (0)11 354 71 52           fax +381 (0)11 354 87 49

Novosti

Proširenje postojećeg sistema daljinskog nadzora i upravljanja u JKP "Moravac" na objekte distributivnog pravca DP Lipnica-Rajac

Decembar 2018.

Krajem 2018. godine završena je još jedna faza proširenja sistema daljinskog nadzora i upravljanja (SDNU) u JKP "Moravac" u Mrčajevcima. Sistem već uključuje tri vodovodna objekta u Mrčajevcima i pet objekata u naseljima Kukići, Lipnica, Slatina i Zablaće sa druge strane reke Zapadne Morave. Poslednjim proširenjem u SDNU su uključena još četiri objekta na distributivnom pravcu DP Lipnica-Rajac: rezervoar sa crpnom stanicom Lipnica-Petrovići CSiR3 i njegov uzvodni rezervoar Lipnica-Delići R4, kao i rezervoar sa crpnom stanicom Rajac-Slepak CSiR4.1 i odgovarajući uzvodni rezervoar Rajac-Staro groblje R5. U okviru radova izvršeno je i proširenje kontrolnih funkcija nad objektom Lipnica CSiR2 radi upravljanja pumpama u ovom objektu. 

 

 

Kod svih crpnih stanica omogućeno je daljinsko ručno i automatsko upravljanje prema nivoima u uzvodnim rezervoarima i crpilištima, dok je tehnološki nadzor aktiviran na svim pomenutim objektima. Kompletna kontrola rada sistema vodosnabdevanja omogućena je iz komandno kontrolnog centra sistema koji se nalazi u objektu Mrčajevci CSiR1, što uključuje odabir ručnog ili automatskog režima rada, neposrednu kontrolu pumpi u ručnom, kao i zadavanje kontrolnih parametara nivoa u automatskom režimu rada.