telephone +381 (0)11 354 71 52           fax +381 (0)11 354 87 49

Novosti

Unapređenje sistema nadzora nad branom Ćelije

Oktobar 2015.

 

Na brani Ćelije je izvršeno kalibrisanje merača protoka glavnog evakuatora, merača protoka biloškog minimuma i merača protoka obe magistralne cevi. Takođe je izvršeno snimanje Q/H krive na poznatom preseku kod hidrološke stanice Suvaja, sa ciljem provere merenja protoka reke Rasine nizvodno od brane. Kalibracioni podaci su uneti u merače protoka glavnog evaktuatora i hidrološke stanice Suvaja, dok su kalibracioni podaci ostalih merača protoka uneti u postojeći sistem nadzora i upravljanja. 

 

Rezultat ovih radova je povećanje tačnosti bilansiranja vode u akimulaciiji Ćelije (na slici).