telephone +381 (0)11 354 71 52           fax +381 (0)11 354 87 49

Detektori nivoa - DN1

Štiti pumpu od rada "na suvo" ili signalizira nivo u zadatoj tački.

Logika rada uređaja DN1: pri dostizanju postavljenog nivoa LED E2 svetli - RELE RE2 aktiviran (provodan radni kontakt) i obrnuto.

dimenzije kutije: 75x75x105mm (ŠxVxD)
napajanje: 220V (180V... 240V), 50Hz
način pričvršćivanja na šinu 35mm (DIN 46277)
potrošnja: < 5W
otpornost: R< 8KΩ
temp. okoline: -10... 550C
 
zaštita uređaja:
elektronski deo IP54
detektorske sonde IP68
 
Za DN1 se koriste priključci:
1 - E2 elektroda (MAX) 9 - preklopni kontakt RE2
2- uzemljenje (GND) 16 - uzemljenje 220V
7 - radni kontakt RE2 17 - nula 220V
8 - mirni kontakt RE2 18 - faza 220V

 

Detektori nivoa se koriste za signalizaciju nivoa, zaštitu pumpi od rada "na suvo" i automatsko održavanje nivoa čiste ili zaprljane vode.

Uređaj se sastoji od elektronskog dela smeštenog u standardno kućište za montažu na šinu i detektorskih sondi sa kontaktnim elektrodama. Sonde se isporučuju u kućištu IP65 montiranom na postolju pogodnom za montažu. Elektrode su robustne i napravljene od Č 4574. Maksimalan iznos struje kroz tečnost čiji se nivo detektuje iznosi 0.5 mA AC, a napon između elektroda je 8 V AC tako da je bezopasan na dodir. Najveći dozvoljen otpor je 8 K. Maksimalni dozvoljeni kapacitet kabla (elektroda-elektronika) je 220 nF.

Novosti

Integracija šest crpnih stanica otpadne vode u sistem daljinskog nadzora i upravljanja u JKP "Vodovod i kanalizacija" Pančevo
Januar 2020.

U sistem daljinskog nadzora i upravljanja (SDNU), koji u JKP "Vodovod i kanalizacija" u Pančevu funkcioniše od 2010. godine za potrebe daljinske kontrole i nadzora nad sistemom za evakuaciju otpadnih voda, uključeno je još 6 kanalizacionih crpnih stanica. Time SDNU prati širenje kanalizacione mreže sa teritorije grada Pančeva na okolna naselja i olakšava kontrolu evakuacije otpadnih voda.

Pročitajte više
Rekonstrukcija sistema daljinskog nadzora i upravljanja u hidroforskom postrojenju HP "Stejpovića Luka" užičkog vodovoda
Decembar 2019.

U okviru rekonstrukcije sistema daljinskog nadzora i upravljanja u hidroforskom postrojenju HP "Stejpovića Luka" užičkog vodovoda, kojoj je prethodnila rekonstrukcija hidromašinske opreme, značajno su unapređeni algoritmi automatskog rada sa ciljem kvalitetnije regulacije izlaznog pritiska.

Pročitajte više
Uključenje objekata crpne stanice i rezervoara CSiR "Ilijak" i rezervoara R "Ignjovići" u sistem nadzora i upravljanja u JKP "Moravac" Mrčajevci
Novembar 2019.

Poslednje proširenje sistema daljinskog nadzora i upravljanja u JKP "Moravac" u Mrčajevcima obuhvatilo je dva objekta na posebnom distributivnom pravcu DP "Ilijak", čime je omogućeno da se iz jednog komandnog centra kontroliše ukupno 14 vodovodnih objekata koji snabdevaju vodom 7 naselja sa obe strane reke Zapadne Morave.

Pročitajte više
Sedište:
Kneza Miloša 116, 15359 Dublje
Predstavništvo:
Zrmanjska 20, 11030 Beograd   •   Tel: +381 (0)11 354 71 52, +381 (0)11 30 56 109/110/112   •   Faks: +381 (0)11 354 87 49   •   E-mail: office@elektrosistemi.co.rs