telephone +381 (0)11 354 71 52           fax +381 (0)11 354 87 49

Interfejsi i zaštite - Interfejs - repetitor GI115

GI115 je interfejs - repetitor koji obezbeđuje protok podataka između dva RS485 porta (dvožično ili četvorožično) i RS232 porta uz neophodnu konverziju. Poseduje punu galvansku izolaciju na RS485 portovima.

Uređaj je modularan, što mu obezbeđuje prilagodljivost različitim aplikacijama - može da funkcioniše kao interfejs RS232/RS485, ripiter RS485/RS485 ili oboje istovremeno. Dozvoljava protok podataka na bodnim brzinama od 1200Bd do 115600Bd. Napaja se naponom 8÷36VDC. Podesivo vreme zadržavanja linije omogućava da se usaglasi sa različitom komunikacionom opremom.

napajanje: 8÷36 VDC
potrošnja: < 2W
temperatura okoline: -10 ... 55 °C
bodna brzina: 1200 Bd ... 115600 Bd
kašnjenje u prenosu: < 0.3 ms
maksimalan broj RS485 portova 2
povezivanje RS485 dvožično ili četvorožično
terminacija RS485 120W, konfigurabilna
podešavanje vremena zadržavanja linije 0.1 ... 20.0 ms
prenaponska zaštita dioda P6KE6.8 na RS485

 

Uređaj GI115 pruža sledeće mogućnosti:

Novosti

Integracija šest crpnih stanica otpadne vode u sistem daljinskog nadzora i upravljanja u JKP "Vodovod i kanalizacija" Pančevo
Januar 2020.

U sistem daljinskog nadzora i upravljanja (SDNU), koji u JKP "Vodovod i kanalizacija" u Pančevu funkcioniše od 2010. godine za potrebe daljinske kontrole i nadzora nad sistemom za evakuaciju otpadnih voda, uključeno je još 6 kanalizacionih crpnih stanica. Time SDNU prati širenje kanalizacione mreže sa teritorije grada Pančeva na okolna naselja i olakšava kontrolu evakuacije otpadnih voda.

Pročitajte više
Rekonstrukcija sistema daljinskog nadzora i upravljanja u hidroforskom postrojenju HP "Stejpovića Luka" užičkog vodovoda
Decembar 2019.

U okviru rekonstrukcije sistema daljinskog nadzora i upravljanja u hidroforskom postrojenju HP "Stejpovića Luka" užičkog vodovoda, kojoj je prethodnila rekonstrukcija hidromašinske opreme, značajno su unapređeni algoritmi automatskog rada sa ciljem kvalitetnije regulacije izlaznog pritiska.

Pročitajte više
Uključenje objekata crpne stanice i rezervoara CSiR "Ilijak" i rezervoara R "Ignjovići" u sistem nadzora i upravljanja u JKP "Moravac" Mrčajevci
Novembar 2019.

Poslednje proširenje sistema daljinskog nadzora i upravljanja u JKP "Moravac" u Mrčajevcima obuhvatilo je dva objekta na posebnom distributivnom pravcu DP "Ilijak", čime je omogućeno da se iz jednog komandnog centra kontroliše ukupno 14 vodovodnih objekata koji snabdevaju vodom 7 naselja sa obe strane reke Zapadne Morave.

Pročitajte više
Sedište:
Kneza Miloša 116, 15359 Dublje
Predstavništvo:
Zrmanjska 20, 11030 Beograd   •   Tel: +381 (0)11 354 71 52, +381 (0)11 30 56 109/110/112   •   Faks: +381 (0)11 354 87 49   •   E-mail: office@elektrosistemi.co.rs