telephone +381 (0)11 354 71 52           fax +381 (0)11 354 87 49

Interfejsi i zaštite - Interfejs 422

INTERFEJS 422 (interfejs RS232/RS485 sa galvanskim odvajanjem) je serijski adapter za konvertovanje podataka sa serijskog porta PC-a od RS232 na RS485. Na uređaj se može povezati 32 jedinice povezane na RS485 internu mrežu,

Galvanska izolacija:
Transmiter i risiver su galvanski izolovani, RS485 strana se povezuje bez mase a u slučaju da signal ide preko spoljašnjih prenaponskih zaštita, masa se povezuje, kao i u slučaju povezivanja oklopa kablova. Na strani RS485 postavljene su odvodne prenaponske brze diode (6.8V, struje odvoda 50A). RS232 strana napaja se iz kom. interfejsa tj. sa RS232 porta PC-a, tako da interfejs ne može biti priključen na RS232C port (odnosno na portove koji daju napon manji od 8V).

Bodna brzina je dozvoljena u granicama 9600 - 57600 bps. Za druge bodne brzine konsultovati proizvo a a radi hardverskih izmena. Interfejs je neaktivan dok ne dobije sa RS232 porta signal DTR ili RTS. Nakon dobijanja ovih signala, potrebno je cca. 50 ms dok se stabilizuju naponi u interfejsu, nakon čega on počinje da funkcioniše.

Uređaj podržava isključivo dvožičnu komunikaciju (polu duplex).

Napajanje: 220V, 50Hz
Max.potrošnja: 3.5W
Brzina prenosa: 9600bps - 57600bps, po zahtevu
Broj bita u karakteru: 1 start + 8 data + 1 (2) stop
Modusi rada: 2 žično, polu dupleks
Priključci, RS232 strana: RXD, TXD, GND, DTR, CTS; RTS
Max.nivo ul./izl. signala, RS232 strana: +/- 10V
Min.nivo ul./izl. signala, RS232 strana: +/- 0.7V
Priključci, RS485 strana: +TR, -TR, GND
Nivo izl. signala, RS485 strana: +/-4V
Ul. impedansa, RS485 strana: 200Ω
Maksimalni broj interfejsa na RS485 parici: 32
Vreme promene smera prenosa: 8T ( T - vreme slanja 1 bita)
Galvanska izolacija RS232:RS485 >100V
Dozvoljena dužina kablova (po EIA422 standardu): 1200m
Kućište: 63x105x40mm, za direktno uključenje u zidni priključak 220V

 

Novosti

Povezivanje lokacija četiri rezervoara (crpne stanice) sa centralnim sistemom za daljinski nadzor i upravljanje vodovodnim sistemom Gornjeg Milanovca
Januar 2017.

Sa poslednjim danima decembra 2016. godine, uspešno je završeno proširenje postojećeg centralnog sistema daljinskog nadzora i upravljanja vodovodnim sistemom opštine Gornji Milanovac na još četiri objekta. 

Pročitajte više
Još šest objekta u požeškom vodovodu uključeno u sistem daljinskog nadzora i upravljanja
Decembar 2016.

Postojeći sistem daljinskog nadzora i upravljanja obihvatio je šest novijih objekata vodovodne mreže u nasljema Ježevica, Mađer, Dražinovci i Jela. Ovim proširenjem obuhvaćeni su svi objekti na ovom distributivnom pravcu.

Pročitajte više
Proširenje sistema daljinskog nadzora i upravljanja u JKP "Vodovod" Užice na vodovodne objekte u gradskoj opštini Sevojno
Decembar 2016.

Postojeći sistem daljinskog nadzora i upravljanja u vodovodu u Užicu je proširen i na vodovodne objekte u gradskoj opštini Sevojno.

Pročitajte više
Sedište:
Kneza Miloša 116, 15359 Dublje
Predstavništvo:
Zrmanjska 20, 11030 Beograd   •   Tel: +381 (0)11 354 71 52, +381 (0)11 30 56 109/110/112   •   Faks: +381 (0)11 354 87 49   •   E-mail: office@elektrosistemi.co.rs