telephone +381 (0)11 354 71 52           fax +381 (0)11 354 87 49

Interfejsi i zaštite - Interfejs 422

INTERFEJS 422 (interfejs RS232/RS485 sa galvanskim odvajanjem) je serijski adapter za konvertovanje podataka sa serijskog porta PC-a od RS232 na RS485. Na uređaj se može povezati 32 jedinice povezane na RS485 internu mrežu,

Galvanska izolacija:
Transmiter i risiver su galvanski izolovani, RS485 strana se povezuje bez mase a u slučaju da signal ide preko spoljašnjih prenaponskih zaštita, masa se povezuje, kao i u slučaju povezivanja oklopa kablova. Na strani RS485 postavljene su odvodne prenaponske brze diode (6.8V, struje odvoda 50A). RS232 strana napaja se iz kom. interfejsa tj. sa RS232 porta PC-a, tako da interfejs ne može biti priključen na RS232C port (odnosno na portove koji daju napon manji od 8V).

Bodna brzina je dozvoljena u granicama 9600 - 57600 bps. Za druge bodne brzine konsultovati proizvo a a radi hardverskih izmena. Interfejs je neaktivan dok ne dobije sa RS232 porta signal DTR ili RTS. Nakon dobijanja ovih signala, potrebno je cca. 50 ms dok se stabilizuju naponi u interfejsu, nakon čega on počinje da funkcioniše.

Uređaj podržava isključivo dvožičnu komunikaciju (polu duplex).

Napajanje: 220V, 50Hz
Max.potrošnja: 3.5W
Brzina prenosa: 9600bps - 57600bps, po zahtevu
Broj bita u karakteru: 1 start + 8 data + 1 (2) stop
Modusi rada: 2 žično, polu dupleks
Priključci, RS232 strana: RXD, TXD, GND, DTR, CTS; RTS
Max.nivo ul./izl. signala, RS232 strana: +/- 10V
Min.nivo ul./izl. signala, RS232 strana: +/- 0.7V
Priključci, RS485 strana: +TR, -TR, GND
Nivo izl. signala, RS485 strana: +/-4V
Ul. impedansa, RS485 strana: 200Ω
Maksimalni broj interfejsa na RS485 parici: 32
Vreme promene smera prenosa: 8T ( T - vreme slanja 1 bita)
Galvanska izolacija RS232:RS485 >100V
Dozvoljena dužina kablova (po EIA422 standardu): 1200m
Kućište: 63x105x40mm, za direktno uključenje u zidni priključak 220V

 

Novosti

Integracija šest crpnih stanica otpadne vode u sistem daljinskog nadzora i upravljanja u JKP "Vodovod i kanalizacija" Pančevo
Januar 2020.

U sistem daljinskog nadzora i upravljanja (SDNU), koji u JKP "Vodovod i kanalizacija" u Pančevu funkcioniše od 2010. godine za potrebe daljinske kontrole i nadzora nad sistemom za evakuaciju otpadnih voda, uključeno je još 6 kanalizacionih crpnih stanica. Time SDNU prati širenje kanalizacione mreže sa teritorije grada Pančeva na okolna naselja i olakšava kontrolu evakuacije otpadnih voda.

Pročitajte više
Rekonstrukcija sistema daljinskog nadzora i upravljanja u hidroforskom postrojenju HP "Stejpovića Luka" užičkog vodovoda
Decembar 2019.

U okviru rekonstrukcije sistema daljinskog nadzora i upravljanja u hidroforskom postrojenju HP "Stejpovića Luka" užičkog vodovoda, kojoj je prethodnila rekonstrukcija hidromašinske opreme, značajno su unapređeni algoritmi automatskog rada sa ciljem kvalitetnije regulacije izlaznog pritiska.

Pročitajte više
Uključenje objekata crpne stanice i rezervoara CSiR "Ilijak" i rezervoara R "Ignjovići" u sistem nadzora i upravljanja u JKP "Moravac" Mrčajevci
Novembar 2019.

Poslednje proširenje sistema daljinskog nadzora i upravljanja u JKP "Moravac" u Mrčajevcima obuhvatilo je dva objekta na posebnom distributivnom pravcu DP "Ilijak", čime je omogućeno da se iz jednog komandnog centra kontroliše ukupno 14 vodovodnih objekata koji snabdevaju vodom 7 naselja sa obe strane reke Zapadne Morave.

Pročitajte više
Sedište:
Kneza Miloša 116, 15359 Dublje
Predstavništvo:
Zrmanjska 20, 11030 Beograd   •   Tel: +381 (0)11 354 71 52, +381 (0)11 30 56 109/110/112   •   Faks: +381 (0)11 354 87 49   •   E-mail: office@elektrosistemi.co.rs