telephone +381 (0)11 354 71 52           fax +381 (0)11 354 87 49

Interfejsi i zaštite - Prenaponske zaštite LPP1-4

Prenaponske zaštite LPP1, LPP2, LPP3 i LPP4 namenje su za zaštitu uređaja priključenih na mrežu od prenapona koji dolazi preko signalnog, komunikacionog ili preko drugih linija na koje je uređaj priključen.

LPP1 - štiti jednu komunikacionu ili signalnu liniju.
LPP2 - štiti dve komunikacione ili signalne linije.
LPP3 - štiti tri komunikacione ili signalne linije.
LPP4 - štiti četiri komunikacione ili signalne linije.

dimenzije kutije LPP4: 75 x 75 x 105 mm ( Š x V x D )
način pričvršćivanja: na šinu 35 mm (DIN46277)
odvodna struja mrežnog dela: > 8 kA
max. ulazni napon
- signalna linija:
- komunikaciona linija:

< 36 V, < 15 V
< 15 V
odvodna struja: > 10 kA
vreme reagovanja: < 10 ns
SIGNALNA SEKCIJA
- MERNI SIGNALI
STRUJNI / NAPONSKI

< ± 15 V *
- KOMUNIKACIJA
TELEFON
RS485

< ± 60 V *
< ± 15 V *
- MAX STRUJA < 40 mA
*  -  (+,-) u odnosu na uzemljenje

 

Novosti

Integracija šest crpnih stanica otpadne vode u sistem daljinskog nadzora i upravljanja u JKP "Vodovod i kanalizacija" Pančevo
Januar 2020.

U sistem daljinskog nadzora i upravljanja (SDNU), koji u JKP "Vodovod i kanalizacija" u Pančevu funkcioniše od 2010. godine za potrebe daljinske kontrole i nadzora nad sistemom za evakuaciju otpadnih voda, uključeno je još 6 kanalizacionih crpnih stanica. Time SDNU prati širenje kanalizacione mreže sa teritorije grada Pančeva na okolna naselja i olakšava kontrolu evakuacije otpadnih voda.

Pročitajte više
Rekonstrukcija sistema daljinskog nadzora i upravljanja u hidroforskom postrojenju HP "Stejpovića Luka" užičkog vodovoda
Decembar 2019.

U okviru rekonstrukcije sistema daljinskog nadzora i upravljanja u hidroforskom postrojenju HP "Stejpovića Luka" užičkog vodovoda, kojoj je prethodnila rekonstrukcija hidromašinske opreme, značajno su unapređeni algoritmi automatskog rada sa ciljem kvalitetnije regulacije izlaznog pritiska.

Pročitajte više
Uključenje objekata crpne stanice i rezervoara CSiR "Ilijak" i rezervoara R "Ignjovići" u sistem nadzora i upravljanja u JKP "Moravac" Mrčajevci
Novembar 2019.

Poslednje proširenje sistema daljinskog nadzora i upravljanja u JKP "Moravac" u Mrčajevcima obuhvatilo je dva objekta na posebnom distributivnom pravcu DP "Ilijak", čime je omogućeno da se iz jednog komandnog centra kontroliše ukupno 14 vodovodnih objekata koji snabdevaju vodom 7 naselja sa obe strane reke Zapadne Morave.

Pročitajte više
Sedište:
Kneza Miloša 116, 15359 Dublje
Predstavništvo:
Zrmanjska 20, 11030 Beograd   •   Tel: +381 (0)11 354 71 52, +381 (0)11 30 56 109/110/112   •   Faks: +381 (0)11 354 87 49   •   E-mail: office@elektrosistemi.co.rs