telephone +381 (0)11 354 71 52           fax +381 (0)11 354 87 49

Merači protoka - Elektronika - Mikroprocesorski uređaj IC520

Elektronski deo merača protoka EMD-01 uređaj IC520, sa impulsnom pobudom mernog senzora, koji mogu biti: standardni elektromagnetni davač i elektromagnetna merna sonda. Pored pobude i obrade signala vrše i prikaz izmerenih vrednosti protoka, brzine fluida, parcijalnog, pozitivnog i negativnog totala.

Takođe vrše i generisanje impulsa za spoljašnje totalizere, generisanje galvanski odvojenog strujnog izlaza, doziranje ili PI regulaciju protoka. Poseduju po dva izlazna releja sa izvodima za mirni, radni i preklopni kontakt. Konfigurisanjem, relejima se mogu pridružiti alarmna i signalna stanja kao i komparatorski nivoi. IC520 je predviđen za montažu na zid.

Tehničke karakteristike elektronskog dela tip IC520
Ulazna impedansa: >2 MΩ
Osetljivost: >50 nV
Dozvoljeni COMMON MODE signal: 2V
Potiskivanje COMMON MODE signala: >120dB
Pobudna struja: 50 - 200 mA
Frekvencija rada: 3.54 - 8Hz
Priključak za napajanje spoljnog pretpojačivača: -/+ 5V, 5mA max
Strujni izlaz: 1 izlaz 0/4 - 20mA, max izl. napon 11V, (skala i ofset numerički podesivi)
Opterećenje strujnog izlaza: <450Ω
Vremenska konstanta: 0.8 - 30s
Relejni izlaz: 3; 6A, 250VAC; podesiv, komparator protoka, detekcija praznog cevovoda; num. podesive tačke okidanja i histerezisi
Brojač: šestocifren mehanički brojač i osmocifreni LED brojač
Tastatura: 5 tastera, numeričko pokazivanje i podešavanje
Displej: dva LED displeja: četvorocifreni za prikaz protoka, osmocifreni za prikaz zapremine
Radna temperatura: od -200C do +500C
Komunikacija: RS485/422, half duplex, 57600 Bd, protokol: MODBUS ASCII
Napajanje: 80 - 200 VAC, 40 - 70 Hz, 15W
Kućište: montaža na zid, 160x160x110
Zaštita: IP65
Galvanska zaštita: galvanski odvojen ulaz i izlaz

 

U uređaj je implementiran matematički aparat za izračunavanje protoka na osnovu izmerene brzine. Digitalizacija se obavlja 18 bitnim A/D konvertorom, a prikaz u inženjerskim jedinicama na prednjoj ploči putem 2 LED displeja: gornji 4 znaka i donji 8 znakova. IC520 na prednjoj ploči poseduje i elektromehanički šestocifreni, totalizer pozitivnog protoka. Parametri konfiguracije uređaja (merenja, obrade, prikaza, izlaza regulacije, komunikacije,i dr) se numerički podešavaju preko tastature na prednjoj ploči uređaja. Uređaj IC520 omogućava nadzor tekućih veličina i konfiguraciju parametara i daljinski preko računara (komunikacioni priključak RS485) korišćenjem softverskog paketa ELEKTROCOM.

Novosti

Integracija šest crpnih stanica otpadne vode u sistem daljinskog nadzora i upravljanja u JKP "Vodovod i kanalizacija" Pančevo
Januar 2020.

U sistem daljinskog nadzora i upravljanja (SDNU), koji u JKP "Vodovod i kanalizacija" u Pančevu funkcioniše od 2010. godine za potrebe daljinske kontrole i nadzora nad sistemom za evakuaciju otpadnih voda, uključeno je još 6 kanalizacionih crpnih stanica. Time SDNU prati širenje kanalizacione mreže sa teritorije grada Pančeva na okolna naselja i olakšava kontrolu evakuacije otpadnih voda.

Pročitajte više
Rekonstrukcija sistema daljinskog nadzora i upravljanja u hidroforskom postrojenju HP "Stejpovića Luka" užičkog vodovoda
Decembar 2019.

U okviru rekonstrukcije sistema daljinskog nadzora i upravljanja u hidroforskom postrojenju HP "Stejpovića Luka" užičkog vodovoda, kojoj je prethodnila rekonstrukcija hidromašinske opreme, značajno su unapređeni algoritmi automatskog rada sa ciljem kvalitetnije regulacije izlaznog pritiska.

Pročitajte više
Uključenje objekata crpne stanice i rezervoara CSiR "Ilijak" i rezervoara R "Ignjovići" u sistem nadzora i upravljanja u JKP "Moravac" Mrčajevci
Novembar 2019.

Poslednje proširenje sistema daljinskog nadzora i upravljanja u JKP "Moravac" u Mrčajevcima obuhvatilo je dva objekta na posebnom distributivnom pravcu DP "Ilijak", čime je omogućeno da se iz jednog komandnog centra kontroliše ukupno 14 vodovodnih objekata koji snabdevaju vodom 7 naselja sa obe strane reke Zapadne Morave.

Pročitajte više
Sedište:
Kneza Miloša 116, 15359 Dublje
Predstavništvo:
Zrmanjska 20, 11030 Beograd   •   Tel: +381 (0)11 354 71 52, +381 (0)11 30 56 109/110/112   •   Faks: +381 (0)11 354 87 49   •   E-mail: office@elektrosistemi.co.rs