telephone +381 (0)11 354 71 52           fax +381 (0)11 354 87 49

Merači protoka - Loger - Elektromagnetna sonda Pipelog18

Osnovna namena mernog kompleta je prenosni merač protoka i pritiska sa autonomnim napajanjem i mogućnošću prikupljanja izmerenih podataka, obračunavanje protoka, snimanje proticajnog profila na mernom mestu uz automatsku korekciju mernih rezultata u skladu sa snimljenim profilom.

Korisnik može preko ugrađenog displeja očitati ili preuzeti prikupljene podatake putem laptop, notebook ili PC računara, neposredno ili modemskom vezom. Elektromagnetna sonda model LOGOMER18 je visokolinearan i osetljiv senzor protoka za merni opseg brzina od 1 mm/s do 35 m/s. Senzor pritiska radi na bazi tenzometrijskih traka. Akvizicione sposobnosti uređaja omogućuje tačno i detaljno snimanje dnevnog, nedeljnog ili mesečnog dijagrama potrošnje, kao i ostvarenog pritiska. Visoka autonomija, vodonepropusnost i robusnost uređaja omogućuju njegovu primenu na mernim mestima koja su za druge metode merenja nepogodna.

Merni komplet čine:

Tehničke karakteristike elektronskog dela tip Pipelog18
Gab. mere: Φ 18mm, I=1000mm
Materijal sonde: Č4574
Materijal glave sonde: Epoksid
Priključak: spoljašnji navoj R1
Gab. mere pipelog: 1065x127mm
Prečnik cevovoda: ( 100 - 1000mm )
Radni pritisak: NP 20bar
Min. provodnost: 5 µS/cm
Temp. tečnosti: 0 - 700C
Stepen zaštite: IP68
Opseg brzina: 0.2m/s...3m/s
Prag osetljivosti: cca 1mm/s
Linearnost: 1% brzinski
Tip. ponovljivost: 0.5%
Max. pobuda: 5W
 
Kofer

DIMENZIJE:

1290x175x160 mm

TEŽINA:

10 kg

PRIBOR:

bočice sa rastvorom 10% HCI i 70% etanola; ključ OK36; ručice za dotezanje; tabela rukovanja; knjiga uputstava; kablovi za punjenje akumulatora i komunikaciju; disketa sa softverom; rez. zaptivke, i dr. sitan pribor

 
CENTRALNA PROCESORSKA JEDINICA MULTILOG
Napon napajanja: 11 - 17 VDC
Napon pobude senzora: 5VDC
Max.rezolucija AD konver. 21 bita
Ugrađen procesor: DS5001
Takt procesora: 11.059MHz
Memorija: 64KBkod/64KBpodaci
Komunikacija: RS232;19200Bd
Analogni ulaz:
opcija napon:
opcija struja:
+- 150mV;10MΩ
+- 20mA;4Ω7
Radna temperatura: 0 - 400C
Displej: LCD alfanum.2x16kar. alalfanum.al222x16kar.
Konzola: 4 tastera
Litijumska baterija: 3.6V, 260mAh
Vek baterije: 5 godina
Časovnik: ICM7170
Greška časovnika: < 1s / 24sata
KONEKTORI:
7-polni ž. - komunikacija
2-polni ž. - napajanje
5-polni ž. - senzor pritiska
4-polni ž. - dodatni ulaz
AKVIZICIJA
Uzorkovanje: podesivo 2s - 1h
Aktivnost: podesiva 2s - 60s
Broj kanala: podesiv
Zapis: konačan / kružan
SOFTVER ZA PC
Neophodan hardver: PC486/100MHz, VGA, 16Mb RAM, WIN 9X, Prostor na HDD: 10Mb
 
NAPOJNA JEDINICA I INTERFEJS RS232/RS232 sa galvanskim odvajanjem PIPEKOM
Kućište: 111x68x51 sa utikačem
Napajanje: 220V, 50Hz
Potrošnja: cca 120mA
Izlazni napon: 12VDC
Izlazna struja: 800mA
Komunikacija: RS232
Brzina komunikacije: 19200bps
Prenos signala: RxD, TxD, DTR
Statusne LED: DATA, PROG
Priključak za sondu: DB15
Priključak za PC: DB9
 
AKUMULATOR
Nominalni napon: 7.2 V autonomija uzorkovanje (s) aktivnost (s)
Nominalni kapacitet: 5Ah 7 dana 10,   30,   60, 2,   5,   10,
Potrošnja: cca 110 mA 15 dana 30,   60, 2,   5,
Struja punjenja: cca 600mA 30 dana 60 2
 
SENZOR PRITISKA
Merno područje: 0 - 25bar
Podešen opseg: 0 - 20bar
Preopterećenje: 40bar
Napon napajanja: 5VDC
Izlaz: cca 130 mV/bar/V
Tačnost: 0.6%
Temp. greška: 0.14%  /  0C
Zaštita: IP68
Priključak: R1/4''


 

Novosti

Integracija šest crpnih stanica otpadne vode u sistem daljinskog nadzora i upravljanja u JKP "Vodovod i kanalizacija" Pančevo
Januar 2020.

U sistem daljinskog nadzora i upravljanja (SDNU), koji u JKP "Vodovod i kanalizacija" u Pančevu funkcioniše od 2010. godine za potrebe daljinske kontrole i nadzora nad sistemom za evakuaciju otpadnih voda, uključeno je još 6 kanalizacionih crpnih stanica. Time SDNU prati širenje kanalizacione mreže sa teritorije grada Pančeva na okolna naselja i olakšava kontrolu evakuacije otpadnih voda.

Pročitajte više
Rekonstrukcija sistema daljinskog nadzora i upravljanja u hidroforskom postrojenju HP "Stejpovića Luka" užičkog vodovoda
Decembar 2019.

U okviru rekonstrukcije sistema daljinskog nadzora i upravljanja u hidroforskom postrojenju HP "Stejpovića Luka" užičkog vodovoda, kojoj je prethodnila rekonstrukcija hidromašinske opreme, značajno su unapređeni algoritmi automatskog rada sa ciljem kvalitetnije regulacije izlaznog pritiska.

Pročitajte više
Uključenje objekata crpne stanice i rezervoara CSiR "Ilijak" i rezervoara R "Ignjovići" u sistem nadzora i upravljanja u JKP "Moravac" Mrčajevci
Novembar 2019.

Poslednje proširenje sistema daljinskog nadzora i upravljanja u JKP "Moravac" u Mrčajevcima obuhvatilo je dva objekta na posebnom distributivnom pravcu DP "Ilijak", čime je omogućeno da se iz jednog komandnog centra kontroliše ukupno 14 vodovodnih objekata koji snabdevaju vodom 7 naselja sa obe strane reke Zapadne Morave.

Pročitajte više
Sedište:
Kneza Miloša 116, 15359 Dublje
Predstavništvo:
Zrmanjska 20, 11030 Beograd   •   Tel: +381 (0)11 354 71 52, +381 (0)11 30 56 109/110/112   •   Faks: +381 (0)11 354 87 49   •   E-mail: office@elektrosistemi.co.rs