telephone +381 (0)11 354 71 52           fax +381 (0)11 354 87 49

Merači protoka - Loger - Elektromagnetna sonda Pipelog18

Osnovna namena mernog kompleta je prenosni merač protoka i pritiska sa autonomnim napajanjem i mogućnošću prikupljanja izmerenih podataka, obračunavanje protoka, snimanje proticajnog profila na mernom mestu uz automatsku korekciju mernih rezultata u skladu sa snimljenim profilom.

Korisnik može preko ugrađenog displeja očitati ili preuzeti prikupljene podatake putem laptop, notebook ili PC računara, neposredno ili modemskom vezom. Elektromagnetna sonda model LOGOMER18 je visokolinearan i osetljiv senzor protoka za merni opseg brzina od 1 mm/s do 35 m/s. Senzor pritiska radi na bazi tenzometrijskih traka. Akvizicione sposobnosti uređaja omogućuje tačno i detaljno snimanje dnevnog, nedeljnog ili mesečnog dijagrama potrošnje, kao i ostvarenog pritiska. Visoka autonomija, vodonepropusnost i robusnost uređaja omogućuju njegovu primenu na mernim mestima koja su za druge metode merenja nepogodna.

Merni komplet čine:

Tehničke karakteristike elektronskog dela tip Pipelog18
Gab. mere: Φ 18mm, I=1000mm
Materijal sonde: Č4574
Materijal glave sonde: Epoksid
Priključak: spoljašnji navoj R1
Gab. mere pipelog: 1065x127mm
Prečnik cevovoda: ( 100 - 1000mm )
Radni pritisak: NP 20bar
Min. provodnost: 5 µS/cm
Temp. tečnosti: 0 - 700C
Stepen zaštite: IP68
Opseg brzina: 0.2m/s...3m/s
Prag osetljivosti: cca 1mm/s
Linearnost: 1% brzinski
Tip. ponovljivost: 0.5%
Max. pobuda: 5W
 
Kofer

DIMENZIJE:

1290x175x160 mm

TEŽINA:

10 kg

PRIBOR:

bočice sa rastvorom 10% HCI i 70% etanola; ključ OK36; ručice za dotezanje; tabela rukovanja; knjiga uputstava; kablovi za punjenje akumulatora i komunikaciju; disketa sa softverom; rez. zaptivke, i dr. sitan pribor

 
CENTRALNA PROCESORSKA JEDINICA MULTILOG
Napon napajanja: 11 - 17 VDC
Napon pobude senzora: 5VDC
Max.rezolucija AD konver. 21 bita
Ugrađen procesor: DS5001
Takt procesora: 11.059MHz
Memorija: 64KBkod/64KBpodaci
Komunikacija: RS232;19200Bd
Analogni ulaz:
opcija napon:
opcija struja:
+- 150mV;10MΩ
+- 20mA;4Ω7
Radna temperatura: 0 - 400C
Displej: LCD alfanum.2x16kar. alalfanum.al222x16kar.
Konzola: 4 tastera
Litijumska baterija: 3.6V, 260mAh
Vek baterije: 5 godina
Časovnik: ICM7170
Greška časovnika: < 1s / 24sata
KONEKTORI:
7-polni ž. - komunikacija
2-polni ž. - napajanje
5-polni ž. - senzor pritiska
4-polni ž. - dodatni ulaz
AKVIZICIJA
Uzorkovanje: podesivo 2s - 1h
Aktivnost: podesiva 2s - 60s
Broj kanala: podesiv
Zapis: konačan / kružan
SOFTVER ZA PC
Neophodan hardver: PC486/100MHz, VGA, 16Mb RAM, WIN 9X, Prostor na HDD: 10Mb
 
NAPOJNA JEDINICA I INTERFEJS RS232/RS232 sa galvanskim odvajanjem PIPEKOM
Kućište: 111x68x51 sa utikačem
Napajanje: 220V, 50Hz
Potrošnja: cca 120mA
Izlazni napon: 12VDC
Izlazna struja: 800mA
Komunikacija: RS232
Brzina komunikacije: 19200bps
Prenos signala: RxD, TxD, DTR
Statusne LED: DATA, PROG
Priključak za sondu: DB15
Priključak za PC: DB9
 
AKUMULATOR
Nominalni napon: 7.2 V autonomija uzorkovanje (s) aktivnost (s)
Nominalni kapacitet: 5Ah 7 dana 10,   30,   60, 2,   5,   10,
Potrošnja: cca 110 mA 15 dana 30,   60, 2,   5,
Struja punjenja: cca 600mA 30 dana 60 2
 
SENZOR PRITISKA
Merno područje: 0 - 25bar
Podešen opseg: 0 - 20bar
Preopterećenje: 40bar
Napon napajanja: 5VDC
Izlaz: cca 130 mV/bar/V
Tačnost: 0.6%
Temp. greška: 0.14%  /  0C
Zaštita: IP68
Priključak: R1/4''


 

Novosti

Povezivanje lokacija četiri rezervoara (crpne stanice) sa centralnim sistemom za daljinski nadzor i upravljanje vodovodnim sistemom Gornjeg Milanovca
Januar 2017.

Sa poslednjim danima decembra 2016. godine, uspešno je završeno proširenje postojećeg centralnog sistema daljinskog nadzora i upravljanja vodovodnim sistemom opštine Gornji Milanovac na još četiri objekta. 

Pročitajte više
Još šest objekta u požeškom vodovodu uključeno u sistem daljinskog nadzora i upravljanja
Decembar 2016.

Postojeći sistem daljinskog nadzora i upravljanja obihvatio je šest novijih objekata vodovodne mreže u nasljema Ježevica, Mađer, Dražinovci i Jela. Ovim proširenjem obuhvaćeni su svi objekti na ovom distributivnom pravcu.

Pročitajte više
Proširenje sistema daljinskog nadzora i upravljanja u JKP "Vodovod" Užice na vodovodne objekte u gradskoj opštini Sevojno
Decembar 2016.

Postojeći sistem daljinskog nadzora i upravljanja u vodovodu u Užicu je proširen i na vodovodne objekte u gradskoj opštini Sevojno.

Pročitajte više
Sedište:
Kneza Miloša 116, 15359 Dublje
Predstavništvo:
Zrmanjska 20, 11030 Beograd   •   Tel: +381 (0)11 354 71 52, +381 (0)11 30 56 109/110/112   •   Faks: +381 (0)11 354 87 49   •   E-mail: office@elektrosistemi.co.rs