telephone +381 (0)11 354 71 52           fax +381 (0)11 354 87 49

Napojne jedinice - SLAC24

Uređaj SLAC24 se sastoji od tri osnovna sklopa: transformatora sa predregulatorom, sklopa prekidačkih pretvarača i pokaznog sistema.

Sklop predregulatora upravlja primarom transformatora, obezbeđujući "soft start" prilikom uključenja i grubo prilagođenje transformatora na priključeni mrežni napon. Predregulacija omogućava dobro ponašanje uređaja i pri minimalnom (180V) i maksimalnom (240V) naponu mreže. Na ploči predregulatora se nalazi mrežni osigurač, 4A, tromi, kao i signalizaciona LE dioda.

Sklop prekidačkih pretvarača sadrži ispravljač, tri visoko efikasna step-down pretvaračka sklopa i kontrolna kola koja obezbeđuju prelazak sa režima mrežnog napajanja na akumulatorsko napajanje, kontrolu dopunjavanja akumulatora i detekciju njegovog stanja. Ovaj sklop je opremljen statusnim relejnim izlazima, koji se mogu upotrebiti za lokalnu signalizaciju ili za priključenje na nadređeni sistem.

Napon napajanja: 180..240V, 50 Hz
Snaga: max. 250W
Akumulator: 24V nominalno, olovni akumulator
Kapacitet: min. 6 Ah
Struja punjenja: max.1.5A (3A opciono)
Napon punjenja: max 27.9 V
Termička zaštita: da
Izlaz 24V (pri mrežnom napajanju):
Napon: 23.2V +/- 2%
Struja: strujno ograničenje na 3A
Promena napona sa opterećenjem: <0.2V (0.1A< I <2A)
Termička zaštita: da
Izlaz 24V (pri akumulatorskom napajanju):
Napon: napon akumulatora - 0.25V
Struja: strujno ograničenje na 5A
Promena napona sa opterećenjem: <0.2V (0.1A< I <2A)
Termička zaštita: ne
Izlaz 12V:
Napon: 13.2V +/- 2%
Struja: strujno ograničenje na 3A
Promena napona sa opterećenjem: <0.1V (0.1A< I <2A)
Termička zaštita: da
Statusni izlazi:
Vrsta izlaza: rele, tip NA24-WK, proizvođač TAKAMISAWA
Opterećenje: 0.5A  125 VAC (otporno opterećenje)
2A      30 VDC
0.3A   110 VDC (otporno opterećenje)
Prag aktiviranja/deaktiviranja:
POWER OK: 23V
ACCU OK : 22.2V/22V
BACKUP : 20V
CHARGING: 0.8A

 

Novosti

Povezivanje lokacija četiri rezervoara (crpne stanice) sa centralnim sistemom za daljinski nadzor i upravljanje vodovodnim sistemom Gornjeg Milanovca
Januar 2017.

Sa poslednjim danima decembra 2016. godine, uspešno je završeno proširenje postojećeg centralnog sistema daljinskog nadzora i upravljanja vodovodnim sistemom opštine Gornji Milanovac na još četiri objekta. 

Pročitajte više
Još šest objekta u požeškom vodovodu uključeno u sistem daljinskog nadzora i upravljanja
Decembar 2016.

Postojeći sistem daljinskog nadzora i upravljanja obihvatio je šest novijih objekata vodovodne mreže u nasljema Ježevica, Mađer, Dražinovci i Jela. Ovim proširenjem obuhvaćeni su svi objekti na ovom distributivnom pravcu.

Pročitajte više
Proširenje sistema daljinskog nadzora i upravljanja u JKP "Vodovod" Užice na vodovodne objekte u gradskoj opštini Sevojno
Decembar 2016.

Postojeći sistem daljinskog nadzora i upravljanja u vodovodu u Užicu je proširen i na vodovodne objekte u gradskoj opštini Sevojno.

Pročitajte više
Sedište:
Kneza Miloša 116, 15359 Dublje
Predstavništvo:
Zrmanjska 20, 11030 Beograd   •   Tel: +381 (0)11 354 71 52, +381 (0)11 30 56 109/110/112   •   Faks: +381 (0)11 354 87 49   •   E-mail: office@elektrosistemi.co.rs