telephone +381 (0)11 354 71 52           fax +381 (0)11 354 87 49

Napojne jedinice - SLAC24

Uređaj SLAC24 se sastoji od tri osnovna sklopa: transformatora sa predregulatorom, sklopa prekidačkih pretvarača i pokaznog sistema.

Sklop predregulatora upravlja primarom transformatora, obezbeđujući "soft start" prilikom uključenja i grubo prilagođenje transformatora na priključeni mrežni napon. Predregulacija omogućava dobro ponašanje uređaja i pri minimalnom (180V) i maksimalnom (240V) naponu mreže. Na ploči predregulatora se nalazi mrežni osigurač, 4A, tromi, kao i signalizaciona LE dioda.

Sklop prekidačkih pretvarača sadrži ispravljač, tri visoko efikasna step-down pretvaračka sklopa i kontrolna kola koja obezbeđuju prelazak sa režima mrežnog napajanja na akumulatorsko napajanje, kontrolu dopunjavanja akumulatora i detekciju njegovog stanja. Ovaj sklop je opremljen statusnim relejnim izlazima, koji se mogu upotrebiti za lokalnu signalizaciju ili za priključenje na nadređeni sistem.

Napon napajanja: 180..240V, 50 Hz
Snaga: max. 250W
Akumulator: 24V nominalno, olovni akumulator
Kapacitet: min. 6 Ah
Struja punjenja: max.1.5A (3A opciono)
Napon punjenja: max 27.9 V
Termička zaštita: da
Izlaz 24V (pri mrežnom napajanju):
Napon: 23.2V +/- 2%
Struja: strujno ograničenje na 3A
Promena napona sa opterećenjem: <0.2V (0.1A< I <2A)
Termička zaštita: da
Izlaz 24V (pri akumulatorskom napajanju):
Napon: napon akumulatora - 0.25V
Struja: strujno ograničenje na 5A
Promena napona sa opterećenjem: <0.2V (0.1A< I <2A)
Termička zaštita: ne
Izlaz 12V:
Napon: 13.2V +/- 2%
Struja: strujno ograničenje na 3A
Promena napona sa opterećenjem: <0.1V (0.1A< I <2A)
Termička zaštita: da
Statusni izlazi:
Vrsta izlaza: rele, tip NA24-WK, proizvođač TAKAMISAWA
Opterećenje: 0.5A  125 VAC (otporno opterećenje)
2A      30 VDC
0.3A   110 VDC (otporno opterećenje)
Prag aktiviranja/deaktiviranja:
POWER OK: 23V
ACCU OK : 22.2V/22V
BACKUP : 20V
CHARGING: 0.8A

 

Novosti

Integracija šest crpnih stanica otpadne vode u sistem daljinskog nadzora i upravljanja u JKP "Vodovod i kanalizacija" Pančevo
Januar 2020.

U sistem daljinskog nadzora i upravljanja (SDNU), koji u JKP "Vodovod i kanalizacija" u Pančevu funkcioniše od 2010. godine za potrebe daljinske kontrole i nadzora nad sistemom za evakuaciju otpadnih voda, uključeno je još 6 kanalizacionih crpnih stanica. Time SDNU prati širenje kanalizacione mreže sa teritorije grada Pančeva na okolna naselja i olakšava kontrolu evakuacije otpadnih voda.

Pročitajte više
Rekonstrukcija sistema daljinskog nadzora i upravljanja u hidroforskom postrojenju HP "Stejpovića Luka" užičkog vodovoda
Decembar 2019.

U okviru rekonstrukcije sistema daljinskog nadzora i upravljanja u hidroforskom postrojenju HP "Stejpovića Luka" užičkog vodovoda, kojoj je prethodnila rekonstrukcija hidromašinske opreme, značajno su unapređeni algoritmi automatskog rada sa ciljem kvalitetnije regulacije izlaznog pritiska.

Pročitajte više
Uključenje objekata crpne stanice i rezervoara CSiR "Ilijak" i rezervoara R "Ignjovići" u sistem nadzora i upravljanja u JKP "Moravac" Mrčajevci
Novembar 2019.

Poslednje proširenje sistema daljinskog nadzora i upravljanja u JKP "Moravac" u Mrčajevcima obuhvatilo je dva objekta na posebnom distributivnom pravcu DP "Ilijak", čime je omogućeno da se iz jednog komandnog centra kontroliše ukupno 14 vodovodnih objekata koji snabdevaju vodom 7 naselja sa obe strane reke Zapadne Morave.

Pročitajte više
Sedište:
Kneza Miloša 116, 15359 Dublje
Predstavništvo:
Zrmanjska 20, 11030 Beograd   •   Tel: +381 (0)11 354 71 52, +381 (0)11 30 56 109/110/112   •   Faks: +381 (0)11 354 87 49   •   E-mail: office@elektrosistemi.co.rs