telephone +381 (0)11 354 71 52           fax +381 (0)11 354 87 49

SCADA - MapNet+

Originalno razvijen od strane profesionalaca za njihove sopstvene potrebe, MapNET+ softverski paket je tokom godina narastao u nezavisni respektabilni proizvod za kontrolu i vizualizaciju tehnoloških procesa.

Pouzdanost softvera je ostala jedna od glavnih karakteristika paketa MapNET+. Bez iznenadnih ispada, bez neočekivanog ponašanja, bez konflikata sa AV softverima, bez neprijatnih rasprava sa klijentima.

MapNET+ je originalno razvijen za kontrolu i nadgledanje geografski razuđenih sistema kojij su u neprekidnom pogonu. Softver se najviše koristi u vodovodnim sistemima, gde uobičajeno obuhvata brojne objekte razbacane po čitavim oblastima, sa hiljadama nadzornih i upravljačkih promenljivih.

MapNET+ karakteristike
Operativni sistem Windows® XP, Vista, 7, 8, 10
Maksimalan broj:
korisničkih definisanih tagova bez ograničenja
definicija alarma/događaja bez ograničenja
ekranskih prikaza bez ograničenja
izveštaja bez ograničenja
uređaja (PLC, akvizitera itd.) bez ograničenja
Arhiviranje:
ugrađena baza podataka da
alarmi da
procesni događaji da
operatorske akcije da
trendovi da
Opšte:
animacija da, 2D i 3D
scripting podržan
spoljne baze podataka ODBC SQL
OPC povezivanje da
Specifičnosti:
eksport podataka MS Acess, Excel
osnovna on-line statistika da
ručni unos podataka podržan

 

MapNET+ dopušta 2D i 3D animaciju foto-realističnih elemenata. Za razliku od često sretanih pojednostavljenih šema, ovakav pristup obezbeđuje gotovo realan, intuitivno jasan uvid u nadzirane procese.

Sa ugrađenom bazom podataka za rad u realnom vremenu, MapNET+ sa lakoćom rukuje hiljadama promenljivih arhiviranih tokom višegodišnjih perioda. Ugrađeni trendovi pojednostavljuju upoređivanje i analizu sinhronihovanih arhiviranih podataka.

Alarmi, procesni događaji i operatorske akcije se takođe pamte u sopstvenoj bazi podataka. Pregledanje ovih arhiva u hronološkom sledu je sada jednostavno i efikasno.

Ugrađeni algoritmi u okviru sopstvene baze podataka kreiraju agregatne podatke, čime značajno ubrzavaju generisanje izveštaja. Sa MapNET+ paketom, kompleksni godišnji izveštaji, zasnovani na desetinama miliona zabeleženih merenja, generišu se brzo i pouzdano.

MapNET+ SCADA softverski paket za kontrolu i vizualizaciju tehnoloških procesa podleže zaštiti autorskih prava i deponovan je 30.01.2017. godine u evidenciju autorskih dela i predmeta srodnih prava u Zavodu za intelektualnu svojinu pod delovodnim brojem A-019/2017.

Novosti

Povezivanje lokacija četiri rezervoara (crpne stanice) sa centralnim sistemom za daljinski nadzor i upravljanje vodovodnim sistemom Gornjeg Milanovca
Januar 2017.

Sa poslednjim danima decembra 2016. godine, uspešno je završeno proširenje postojećeg centralnog sistema daljinskog nadzora i upravljanja vodovodnim sistemom opštine Gornji Milanovac na još četiri objekta. 

Pročitajte više
Još šest objekta u požeškom vodovodu uključeno u sistem daljinskog nadzora i upravljanja
Decembar 2016.

Postojeći sistem daljinskog nadzora i upravljanja obihvatio je šest novijih objekata vodovodne mreže u nasljema Ježevica, Mađer, Dražinovci i Jela. Ovim proširenjem obuhvaćeni su svi objekti na ovom distributivnom pravcu.

Pročitajte više
Proširenje sistema daljinskog nadzora i upravljanja u JKP "Vodovod" Užice na vodovodne objekte u gradskoj opštini Sevojno
Decembar 2016.

Postojeći sistem daljinskog nadzora i upravljanja u vodovodu u Užicu je proširen i na vodovodne objekte u gradskoj opštini Sevojno.

Pročitajte više
Sedište:
Kneza Miloša 116, 15359 Dublje
Predstavništvo:
Zrmanjska 20, 11030 Beograd   •   Tel: +381 (0)11 354 71 52, +381 (0)11 30 56 109/110/112   •   Faks: +381 (0)11 354 87 49   •   E-mail: office@elektrosistemi.co.rs