telephone +381 (0)11 354 71 52           fax +381 (0)11 354 87 49

Merači protoka - Davači - Elektromagnetni merač protoka EMD-01

Merenje protoka provodnih fluida elektromagnetnim meračem protoka zasniva se na Faradejevom zakonu elektromagnetne indukcije.

Elektromagnetni merači protoka sastoje se od dva osnovna dela: davača za stvaranje magnetnog polja u cevi i elektronskog sklopa za napajanje, pojačanje i obradu signala. U davaču se proizvodi magnetna indukcija B upravno na tok teènosti i pravac elektroda postavljenih duž prečnika d cevi. Time se, proticanjem tečnosti kroz davač, dobija na elektrodama indukovana elektromotorna sila ε proporcionalna srednjoj brzini v tečnosti.

ε = d x B x v

Tehničke karakteristike EM davača protoka tip EMD1
Priključak: prirubnica JUS M B.6.182
Prečnici cevovoda: DN 25 - 250 mm
Radni pritisci: DN 25 – DN250, NP16
Opseg brzina: <10 m/s
Prag osetljivosti: cca 0.3 mm/s
Ponovljivost: 0.2%
Linearnost odziva: 0.5% prema protoku
Tačnost: 0.5%
Provodnost: >5µS/cm
Obloga davača: tvrda, meka guma, PTFE
Radna temperatura: od -400C do +800C
Elektrode: Č.4574, Hasteloy B, Cirkonijum
Materijal cevi: Č.4574
Materijal kućišta: Silumin
Zaštita: IP65
El. priključak: kleme u priključnoj kutiji

 

Elektromagnetni merači protoka služe za merenje protoka provodnih tečnosti, suspenzija, pulpe i pasta, minimalne provodnosti fluida 5mS/cm.Pravilnim izborom konstruktivnih materijala mere se i agresivne i korozivne tečnosti. Široki izbor materijala obloge i elektroda daje mogućnost korišćenja u raznorodnim hemijskim procesima. Elektromagnetni merači protoka se primenjuju u hemijskoj, farmaceutskoj i prehrambenoj industriji, u procesima prerade voda i vodoprivredi, za merenje protoka:

Dobjeni električni izlazni signali (strujni i frekventni) direktno su primenljivi za regulaciju i upravljanje u procesnoj industriji.

Novosti

Povezivanje lokacija četiri rezervoara (crpne stanice) sa centralnim sistemom za daljinski nadzor i upravljanje vodovodnim sistemom Gornjeg Milanovca
Januar 2017.

Sa poslednjim danima decembra 2016. godine, uspešno je završeno proširenje postojećeg centralnog sistema daljinskog nadzora i upravljanja vodovodnim sistemom opštine Gornji Milanovac na još četiri objekta. 

Pročitajte više
Još šest objekta u požeškom vodovodu uključeno u sistem daljinskog nadzora i upravljanja
Decembar 2016.

Postojeći sistem daljinskog nadzora i upravljanja obihvatio je šest novijih objekata vodovodne mreže u nasljema Ježevica, Mađer, Dražinovci i Jela. Ovim proširenjem obuhvaćeni su svi objekti na ovom distributivnom pravcu.

Pročitajte više
Proširenje sistema daljinskog nadzora i upravljanja u JKP "Vodovod" Užice na vodovodne objekte u gradskoj opštini Sevojno
Decembar 2016.

Postojeći sistem daljinskog nadzora i upravljanja u vodovodu u Užicu je proširen i na vodovodne objekte u gradskoj opštini Sevojno.

Pročitajte više
Sedište:
Kneza Miloša 116, 15359 Dublje
Predstavništvo:
Zrmanjska 20, 11030 Beograd   •   Tel: +381 (0)11 354 71 52, +381 (0)11 30 56 109/110/112   •   Faks: +381 (0)11 354 87 49   •   E-mail: office@elektrosistemi.co.rs