telephone +381 (0)11 354 71 52           fax +381 (0)11 354 87 49

Merači protoka - Davači - Elektromagnetni merač protoka EMD-01

Merenje protoka provodnih fluida elektromagnetnim meračem protoka zasniva se na Faradejevom zakonu elektromagnetne indukcije.

Elektromagnetni merači protoka sastoje se od dva osnovna dela: davača za stvaranje magnetnog polja u cevi i elektronskog sklopa za napajanje, pojačanje i obradu signala. U davaču se proizvodi magnetna indukcija B upravno na tok teènosti i pravac elektroda postavljenih duž prečnika d cevi. Time se, proticanjem tečnosti kroz davač, dobija na elektrodama indukovana elektromotorna sila ε proporcionalna srednjoj brzini v tečnosti.

ε = d x B x v

Tehničke karakteristike EM davača protoka tip EMD1
Priključak: prirubnica JUS M B.6.182
Prečnici cevovoda: DN 25 - 250 mm
Radni pritisci: DN 25 – DN250, NP16
Opseg brzina: <10 m/s
Prag osetljivosti: cca 0.3 mm/s
Ponovljivost: 0.2%
Linearnost odziva: 0.5% prema protoku
Tačnost: 0.5%
Provodnost: >5µS/cm
Obloga davača: tvrda, meka guma, PTFE
Radna temperatura: od -400C do +800C
Elektrode: Č.4574, Hasteloy B, Cirkonijum
Materijal cevi: Č.4574
Materijal kućišta: Silumin
Zaštita: IP65
El. priključak: kleme u priključnoj kutiji

 

Elektromagnetni merači protoka služe za merenje protoka provodnih tečnosti, suspenzija, pulpe i pasta, minimalne provodnosti fluida 5mS/cm.Pravilnim izborom konstruktivnih materijala mere se i agresivne i korozivne tečnosti. Široki izbor materijala obloge i elektroda daje mogućnost korišćenja u raznorodnim hemijskim procesima. Elektromagnetni merači protoka se primenjuju u hemijskoj, farmaceutskoj i prehrambenoj industriji, u procesima prerade voda i vodoprivredi, za merenje protoka:

Dobjeni električni izlazni signali (strujni i frekventni) direktno su primenljivi za regulaciju i upravljanje u procesnoj industriji.

Novosti

Integracija šest crpnih stanica otpadne vode u sistem daljinskog nadzora i upravljanja u JKP "Vodovod i kanalizacija" Pančevo
Januar 2020.

U sistem daljinskog nadzora i upravljanja (SDNU), koji u JKP "Vodovod i kanalizacija" u Pančevu funkcioniše od 2010. godine za potrebe daljinske kontrole i nadzora nad sistemom za evakuaciju otpadnih voda, uključeno je još 6 kanalizacionih crpnih stanica. Time SDNU prati širenje kanalizacione mreže sa teritorije grada Pančeva na okolna naselja i olakšava kontrolu evakuacije otpadnih voda.

Pročitajte više
Rekonstrukcija sistema daljinskog nadzora i upravljanja u hidroforskom postrojenju HP "Stejpovića Luka" užičkog vodovoda
Decembar 2019.

U okviru rekonstrukcije sistema daljinskog nadzora i upravljanja u hidroforskom postrojenju HP "Stejpovića Luka" užičkog vodovoda, kojoj je prethodnila rekonstrukcija hidromašinske opreme, značajno su unapređeni algoritmi automatskog rada sa ciljem kvalitetnije regulacije izlaznog pritiska.

Pročitajte više
Uključenje objekata crpne stanice i rezervoara CSiR "Ilijak" i rezervoara R "Ignjovići" u sistem nadzora i upravljanja u JKP "Moravac" Mrčajevci
Novembar 2019.

Poslednje proširenje sistema daljinskog nadzora i upravljanja u JKP "Moravac" u Mrčajevcima obuhvatilo je dva objekta na posebnom distributivnom pravcu DP "Ilijak", čime je omogućeno da se iz jednog komandnog centra kontroliše ukupno 14 vodovodnih objekata koji snabdevaju vodom 7 naselja sa obe strane reke Zapadne Morave.

Pročitajte više
Sedište:
Kneza Miloša 116, 15359 Dublje
Predstavništvo:
Zrmanjska 20, 11030 Beograd   •   Tel: +381 (0)11 354 71 52, +381 (0)11 30 56 109/110/112   •   Faks: +381 (0)11 354 87 49   •   E-mail: office@elektrosistemi.co.rs