telephone +381 (0)11 354 71 52           fax +381 (0)11 354 87 49

Merači protoka - Elektronika - Mikroprocesorski uređaj IC720

Elektromagnetni merač protoka IC720 je fleksibilan merni instrument visoke rezolucije. Mala potrošnja energije omogućava (u verziji napajanja 24VDC) autonoman rad na akumulatore ili srazmerno male solarne panele.

Galvanski odvojen strujni izlaz omogućava bezbedno povezivanje sa nadređenim sistemom (PLC). Korisnički interfejs sa grafičkim displejem omogućava komforno očitavanje i podešavanje.

Tehničke karakteristike elektronskog dela tip IC720
Dimenzije: Verzija za panelnu ugradnju, napajanje 24VDC:96x96x60mm (ŠxVxD)
Napajanje: Verzija za panelnu ugradnju, napajanje 24VDC:min.21V,maks. 35V
Potrošnja: maks.5W (24VDC), maks. 7W (220VAC), tipično 3W (24VDC), 5W(220VAC)
Displej: monohromatski grafički LCD, sa inteligentnim pozadinskim osvetljenjem.
Rezolucija: 122x32 piksela. Prikaz:gornj red karakteri 16x16 piksela, 10karaktera, 2 donja reda 8x8 piksela, 2x20 karaktera
Strujni izlaz: 4 - 20mA, galvanski odvojen, pasivan (napaja se iz strujne petlje)
Rezolucija: 13 bita
Alarmni nivo: numerički podesiv
Serijska komunikacija: RS485, half duplex
Parametri komunikacije: 19200, 8 data bita, no parity, 1 stop bit. Protokol: ASCII, terminalskog tipa
Ulazna sekcija: galvanski odvojena
Ulazna impedansa: 2 Mohm, Common mode impedansa: veća od 10 Mohm
Rezolucija: cca. 50nV, Dinamika signala: 120 dB, Prosečna učestalost: 0.3 Hz
Prekidački izlazi: 2 izlaza, maks. 0.1A, maks. 250V AC
Funkcija podesiva preko serijske komunikacije: +total, -total, komparacija protoka, komparacija brzine, signalizacija greške...
Širina impulsa: podesiva preko serijske komunikacije, 1ms...9999 ms
Totalizacija: totali od 8 cifara, jedinica totalizacije 1 litar, 10 litara, 0.1 m3, 10m3, 100m3
Ugrađeni, pamćenje totala: CMOS ram + LOG EEPROM
Zapisivanje podataka: uključenje uređaja, isključenje uređaja, dnevni ili satni zapis totala...
Čitanje zapisanih podataka: preko serijske komunikacije

 

Novosti

Integracija šest crpnih stanica otpadne vode u sistem daljinskog nadzora i upravljanja u JKP "Vodovod i kanalizacija" Pančevo
Januar 2020.

U sistem daljinskog nadzora i upravljanja (SDNU), koji u JKP "Vodovod i kanalizacija" u Pančevu funkcioniše od 2010. godine za potrebe daljinske kontrole i nadzora nad sistemom za evakuaciju otpadnih voda, uključeno je još 6 kanalizacionih crpnih stanica. Time SDNU prati širenje kanalizacione mreže sa teritorije grada Pančeva na okolna naselja i olakšava kontrolu evakuacije otpadnih voda.

Pročitajte više
Rekonstrukcija sistema daljinskog nadzora i upravljanja u hidroforskom postrojenju HP "Stejpovića Luka" užičkog vodovoda
Decembar 2019.

U okviru rekonstrukcije sistema daljinskog nadzora i upravljanja u hidroforskom postrojenju HP "Stejpovića Luka" užičkog vodovoda, kojoj je prethodnila rekonstrukcija hidromašinske opreme, značajno su unapređeni algoritmi automatskog rada sa ciljem kvalitetnije regulacije izlaznog pritiska.

Pročitajte više
Uključenje objekata crpne stanice i rezervoara CSiR "Ilijak" i rezervoara R "Ignjovići" u sistem nadzora i upravljanja u JKP "Moravac" Mrčajevci
Novembar 2019.

Poslednje proširenje sistema daljinskog nadzora i upravljanja u JKP "Moravac" u Mrčajevcima obuhvatilo je dva objekta na posebnom distributivnom pravcu DP "Ilijak", čime je omogućeno da se iz jednog komandnog centra kontroliše ukupno 14 vodovodnih objekata koji snabdevaju vodom 7 naselja sa obe strane reke Zapadne Morave.

Pročitajte više
Sedište:
Kneza Miloša 116, 15359 Dublje
Predstavništvo:
Zrmanjska 20, 11030 Beograd   •   Tel: +381 (0)11 354 71 52, +381 (0)11 30 56 109/110/112   •   Faks: +381 (0)11 354 87 49   •   E-mail: office@elektrosistemi.co.rs